Proceeding: 92/2021 Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego.

Iwona Matuszyńska
3 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 14-06-2021 14:43:00
Placing offers : 15-07-2021 09:00:00
Offers opening : 15-07-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS113-296359-pl.pdf pdf 332.65 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
SWZ.doc doc 221 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Druk oferta.docx docx 38.34 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 146.5 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - Karta wyrobu.xlsx xlsx 17.74 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - Wzór protokołu przyjęcia-przekazania.doc doc 71 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy - dla zadań 1 - 9.xls xls 143 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy w zakresie zadania nr 10.xlsx xlsx 22.36 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3c - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy - dla zadań 11 - 13.xlsx xlsx 16.21 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3d - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy - dla zadań 14 - 18.xlsx xlsx 17.5 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne.docx docx 33.95 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wymagania taktyczno-techniczne - dla zadań 1 - 9.doc doc 48 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wymagania taktyczno-techniczne - dla zadań 10 - 13.pdf pdf 8084.37 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz parametrów technicznych - dotyczy zadań 1 - 9.docx docx 21.4 2021-06-14 14:43:00 Proceeding
Schemat nr A.jpg jpg 274.2 2021-07-07 15:17:21 Public message
Schemat nr B.jpg jpg 255.36 2021-07-07 15:17:21 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.doc doc 35 2021-07-07 15:17:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 41.5 2021-07-15 11:29:51 Public message

Announcements

2021-07-15 11:29 Iwona Matuszyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-07-15 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 941 604,23 zł, w tym:
- zadanie nr 1 - 30 870,00 zł,
- zadanie nr 2 - 14 100,00 zł,
- zadanie nr 3 - 9 000,00 zł,
- zadanie nr 4 - 22 154,00 zł,
- zadanie nr 5 - 43 090,00 zł,
- zadanie nr 6 - 5 000,00 zł,
- zadanie nr 7 - 4 800,00 zł,
- zadanie nr 8 - 12 010,00 zł,
- zadanie nr 9 - 3 167,00 zł,
- zadanie nr 10 - 70 568,30 zł,
- zadanie nr 11 - 418 070,51 zł,
- zadanie nr 12 - 134 646,92 zł,
- zadanie nr 13 - 115 927,50 zł,
- zadanie nr 14 - 21 000,00 zł,
- zadanie nr 15 - 1 100,00 zł,
- zadanie nr 16 - 600,00 zł,
- zadanie nr 17 - 6 500,00 zł,
- zadanie nr 18 - 29 000,00 zł.
2021-07-07 15:17 Iwona Matuszyńska Wyjaśnienie treści SWZ.

Schemat nr A.jpg

Schemat nr B.jpg

Wyjaśnienie treści S [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780