Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2021 ZP0054 - Wykonanie usługi w zakresie rozwoju dedykowanego oprogramowania MABData2 poprzez integrację z danymi molekularnymi i klinicznymi, w tym obrazowymi.

Deadlines:
Published : 07-05-2021 09:46:00
Placing offers : 17-05-2021 10:00:00
Offers opening : 17-05-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.36 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
SWZ 54.pdf pdf 444.28 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty.doc doc 174.5 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 2 -formularz cenowy.docx docx 133.66 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 4 -projekt umowy.docx docx 170.86 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 4.1-umowa o zachowaniu poufności.docx docx 143.5 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 5 -oświadczenia.doc doc 238.5 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 6 -wykaz usług.doc doc 159.5 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 7 -wykaz osób.doc doc 161 2021-05-07 09:46:00 Proceeding
zał 3 -opis pzedmiotu zamowienia.docx docx 141.58 2021-05-07 09:57:08 Proceeding
informacja o złożonych ofertach ZP 0054.docx docx 136.14 2021-05-17 10:35:42 Public message
Wynik ZP0054.docx docx 137.25 2021-05-19 13:49:58 Public message

Announcements

2021-05-19 13:49 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik)

Wynik ZP0054.docx

2021-05-17 10:35 Joanna Laskowska Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2021-05-17 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości brutto: 80.000zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316