Proceeding: RiG.271.4.2021 Odbiór i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład zasobu Gminy Krzywiń

Maciej Gubański
Gmina Krzywiń
Deadlines:
Published : 30-04-2021 15:25:00
Placing offers : 11-05-2021 09:00:00
Offers opening : 11-05-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - 271.4.2021 odbiór odpadów.docx docx 115.02 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz cenowy.xlsx xlsx 33.77 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o niewykluczeniu i spełnieniu warunków.doc doc 65.5 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór Umowy.docx docx 131.78 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - GRUPA KAPITAŁOWA.doc doc 36 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz Instalacji.docx docx 21.93 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz Usług.doc doc 35 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Lista pojazdów.doc doc 49 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz narzędzi - pojazdów.doc doc 49 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA.doc doc 70 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - SOPZ.docx docx 136.44 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SWZ - Zestawienie pojemników do dostarczenia.xlsx xlsx 17.6 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - oświadczenie o osobach.docx docx 15.33 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - wykaz baz magazynowo-transportowych.docx docx 22.73 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
08d90bd3-8975-7685-9eb8-a0000159b97c(1).pdf pdf 130.09 2021-04-30 15:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 49.22 2021-05-04 10:41:18 Public message
SWZ - 271.4.2021 odbiór odpadów - zmiana SWZ.docx docx 114.65 2021-05-04 10:41:18 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA - zmiana SWZ.doc doc 67.5 2021-05-04 10:41:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert - odpady.pdf pdf 505.37 2021-05-11 09:35:03 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 148.83 2021-05-20 09:26:10 Public message

Announcements

2021-05-20 09:26 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wchodzących w skład zasobu Gminy Krzywiń”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-05-11 09:35 Maciej Gubański Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-11 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 184.000,00 zł.
2021-05-04 10:41 Maciej Gubański UWAGA WYKONAWCY - ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i SWZ!
Zamawiający zmienił treść Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:
1. Zmiany kryterium oceny ofert;
2. Zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz zmiana terminu związania ofertą.
Poniżej publikuje się dokumenty:
1. Treść zmienionego Ogłoszenia o zamówieniu
2. Treść zmienionego SWZ
3. Treść zmienionego Załącznika Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - 271.4.2021 odb [...].docx

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 222