Proceeding: GPIR.271.1.5.2021 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Lisów

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Published : 16-04-2021 13:19:00
Placing offers : 05-05-2021 09:00:00
Offers opening : 05-05-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał.Nr 6 do SWZ - Karta gwarancyjna.docx docx 22.23 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf pdf 743.94 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 1a do SWZ - Wykaz cen.pdf pdf 735.66 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 2 do SWZ. - opis PZ.pdf pdf 763.15 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełn.warunków.pdf pdf 568.43 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 4 do SWZ - oświadczenie o wykluczeniu .pdf pdf 572.82 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 5 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 609.33 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 6 do SWZ - Karta gwarancyjna.pdf pdf 696.19 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 7 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 670.5 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 8 do SWZ - Oświadczenie o dysponowaniu.pdf pdf 688.06 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 31.6 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 1a do SWZ - Wykaz cen.xlsx xlsx 16.87 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 2 do SWZ. - opis PZ.docx docx 27.63 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełn.warunków.docx docx 19.3 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 4 do SWZ - oświadczenie o wykluczeniu .docx docx 19.4 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 5 do SWZ - projekt umowy.doc doc 228.5 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 7 do SWZ - wykaz robót.doc doc 46 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 8 do SWZ - Oświadczenie o dysponowaniu.docx docx 18.14 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 9 do SWZ - Dokumentacja boisko Lisów.zip zip 27754.27 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 10 do SWZ - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 22.01.2021.pdf pdf 374.78 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.39 2021-04-16 13:19:00 Proceeding
SWZ Budowa boiska przy SP Lisów.pdf pdf 8003.22 2021-04-16 13:19:01 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 682.22 2021-04-23 11:21:58 Public message
Inf. z otwarcia ofert - boisko Lisów.pdf pdf 208.53 2021-05-05 10:18:18 Public message
Inf. o wyborze oferty boisko SP Lisów.pdf pdf 233.55 2021-05-12 09:57:32 Public message

Announcements

2021-05-12 09:57 Grzegorz Szański W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

2021-05-05 10:18 Grzegorz Szański W załączeniu informacja z otwarcia złożonych ofert.

Inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2021-04-23 11:21 Grzegorz Szański W załączeniu odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 623