Proceeding: D/44/2021 DOSTAWA URZĄDZEŃ SYSTEMU WYMIANY DANYCH METEOROLOGICZNYCH NATO ACOMEX ORAZ OPROGRAMOWANIA DO WIZUALIZACJI DANYCH

Deadlines:
Published : 12-04-2021 10:11:00
Placing offers : 10-05-2021 08:00:00
Offers opening : 10-05-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.doc doc 95 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3A do SWZ - PARAMETRY TECHNICZNE.docx docx 30.83 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ.xml xml 112.16 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 398.7 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 232.48 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 63.83 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ Oświadcz. kapitałowe.docx docx 18.47 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji JEDZ.docx docx 22.82 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 467.2 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ - wzór gwarancji.pdf pdf 269.01 2021-04-12 10:11:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 147.71 2021-05-10 13:26:13 Public message
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 214.74 2021-05-21 11:54:45 Public message

Announcements

2021-05-21 11:54 Marta Cwiklińska Informacja o wynikach postępowania - dodano dnia 21.05.2021r.

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2021-05-10 13:26 Marta Cwiklińska Informacja z otwarcia ofert - dodano dnia 10.05.2021r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-05-10 08:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości:
na zadanie nr 1 - 970 000,00 zł;
na zadanie nr 2 - 30 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 701