Proceeding: OR.VI.272.1.2021 Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie – etap II

Katarzyna Tyczyńska
Powiat Leszczyński
Deadlines:
Published : 09-04-2021 12:19:00
Placing offers : 29-04-2021 10:00:00
Offers opening : 29-04-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 247.67 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 647.24 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
bud_2 część I.zip zip 7491.78 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
bud_5 część II.zip zip 3222.54 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
bud_7 część III.zip zip 3612.29 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
bud_10 część IV.zip zip 3547.25 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
ekspertyza.zip zip 8867.46 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
pozwolenie konserwatora zabytków.pdf pdf 518.6 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
pozwolenie na budowę.pdf pdf 2287.99 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
edytowalne załączniki.docx docx 53.59 2021-04-09 12:19:00 Proceeding
modyfikacja SWZ.pdf pdf 372.88 2021-04-21 10:38:25 Public message
aktualne załączniki do SWZ.docx docx 53.6 2021-04-21 10:38:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 114.59 2021-04-29 14:50:51 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 124.45 2021-05-27 14:24:48 Public message
unieważnienie w części postępowania.pdf pdf 137.39 2021-05-27 14:24:48 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 125.35 2021-06-14 14:45:10 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 1.pdf pdf 60.25 2021-09-20 11:53:18 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 2.pdf pdf 66.17 2021-09-20 11:53:18 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 4.pdf pdf 73.5 2021-09-20 11:53:18 Public message

Announcements

2021-09-20 11:53 Katarzyna Tyczyńska Ogłoszenia o wykonaniu umowy na część nr 1, 2 i 4 zamówienia

ogłoszenie o wykona [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-06-14 14:45 Katarzyna Tyczyńska ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-27 14:24 Katarzyna Tyczyńska informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

informacja o wyborze [...].pdf

unieważnienie w częś [...].pdf

2021-04-29 14:50 Katarzyna Tyczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 178 500,00 zł w oparciu o środki własne posiadane w budżecie na dzień otwarcia ofert:
1) 55 000,00 zł gross na część nr 1 zamówienia
2) 37 500,00 zł gross na część nr 2 zamówienia
3) 40 000,00 zł gross na część nr 3 zamówienia
4) 46 000,00 zł gross na część nr 4 zamówienia
W związku z tym, że realizacja zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia będzie dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków, kwota przeznaczona na realizację zamówienia zostanie zwiększona o przyznane środki.

2021-04-21 10:38 Katarzyna Tyczyńska Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia

modyfikacja SWZ.pdf

aktualne załączniki [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 742