Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 02/21 Usługa żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie

Milena Formejster
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 02-04-2021 10:33:00
Placing offers : 19-05-2021 10:00:00
Offers opening : 19-05-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP 02-21 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.37 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 SWZ.pdf pdf 255.72 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 1.odt odt 44.62 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 2.odt odt 47.94 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 3.doc doc 13 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 4.xml xml 135.57 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 4a -7.odt odt 24.73 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 8.odt odt 29.21 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
ZP 02-21 Załącznik nr 9.odt odt 21.38 2021-04-02 10:33:00 Proceeding
Odwołanie Grajewo.pdf pdf 534.49 2021-04-14 12:49:39 Public message
odwołanie Szpital Grajewo SWZ.pdf pdf 299.61 2021-04-14 12:49:39 Public message
ZP 02-21 Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 64.96 2021-04-26 14:18:29 Public message
ZP 02-21 SWZ - modyfikacja terminu.docx docx 93.73 2021-04-26 14:18:29 Public message
ZP 02-21 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu modyfikacja.docx docx 60.09 2021-04-26 14:18:29 Public message
Załącznik nr 1 do wyjaśnień.ods ods 20.4 2021-05-11 14:26:08 Public message
załącznik nr 2 do wyjaśnień SWZ.pdf pdf 1092.79 2021-05-11 14:26:08 Public message
Załącznik nr 3 dot. pracowników.pdf pdf 1970.56 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 SWZ-modyfikacja.docx docx 93.72 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Wyjaśnienia do SWZ.doc doc 588 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 1-modyfikacja.odt odt 47.48 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 2-modyfikacja.odt odt 48.42 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 3-7- modyfikacja.doc doc 50.5 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 8-modyfikacja.odt odt 28.19 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 9-modyfikacja.odt odt 22.16 2021-05-11 14:26:08 Public message
ZP 02-21 Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.05.52021.pdf pdf 187.73 2021-05-13 13:46:37 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 1-modyfikacja II.odt odt 47.95 2021-05-13 13:46:37 Public message
ZP 02-21 Załącznik nr 2-modyfikacja II.odt odt 48.9 2021-05-13 13:46:37 Public message
ZP 02-21 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 145.48 2021-05-19 11:21:45 Public message
ZP 02-21 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 138.66 2021-06-11 10:40:16 Public message
ZP 02-21 Zalacznik 1 do zawiadomienia.xls xls 11 2021-06-11 10:42:44 Public message

Announcements

2021-06-11 10:42 Milena Formejster Zamawiający publikuje zbiorcze zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

ZP 02-21 Zalacznik 1 [...].xls

2021-06-11 10:40 Milena Formejster ZP 02/21 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZP 02-21 Zawiadomien [...].pdf

2021-05-19 11:21 Milena Formejster Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert

ZP 02-21 Informacja [...].pdf

2021-05-19 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.069.155,80 zł brutto.
2021-05-18 13:56 Milena Formejster Zamawiający doprecyzowuje ppkt. 12 w Rozdziale VI SWZ:
"W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w ppkt. 14 powinien złożyć każdy z Wykonawców indywidualnie. Dokumenty określone w ppkt 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13 co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, co oznacza, iż co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie musi spełniać wymogi określone w powyższych punktach w całości. Natomiast dokumenty, o których mowa w ppkt. 4, 9, 10, 12 ten, którego dotyczy."
2021-05-14 10:13 Milena Formejster Zamawiający przeprasza za pomyłkę w obliczeniach kwoty net i gross stawki żywieniowej.
Stawka net wynosi 18,09 zł
Stawka gross wynosi 19,54 zł.
2021-05-14 09:10 Milena Formejster Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 274:
stawka gross wynosi 19,54 zł
stawka net wynosi 15,89 zł

2021-05-13 13:46 Milena Formejster Dodatkowe wyjaśnienia do SWZ wraz z modyfikacją nr II załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do SWZ.

ZP 02-21 Wyjaśnienia [...].pdf

ZP 02-21 Załącznik n [...].odt

ZP 02-21 Załącznik n [...].odt

2021-05-11 14:26 Milena Formejster Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami.

Załącznik nr 1 do wy [...].ods

załącznik nr 2 do wy [...].pdf

Załącznik nr 3 dot. [...].pdf

ZP 02-21 SWZ-modyfik [...].docx

ZP 02-21 Wyjaśnienia [...].doc

ZP 02-21 Załącznik n [...].odt

ZP 02-21 Załącznik n [...].odt

ZP 02-21 Załącznik n [...].doc

ZP 02-21 Załącznik n [...].odt

ZP 02-21 Załącznik n [...].odt

2021-04-26 14:18 Milena Formejster Przedłużenie terminu składania ofert, modyfikacja SWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu.

ZP 02-21 Ogłoszenie [...].pdf

ZP 02-21 SWZ - modyf [...].docx

ZP 02-21 Zawiadomien [...].docx

2021-04-14 12:49 Milena Formejster Zamawiający zamieszcza kopię dowołania do niniejszego postępowania.

Odwołanie Grajewo.pd [...].pdf

odwołanie Szpital Gr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1635