Proceeding: 2021/BZP 00026563/01 Wynajem statku powietrznego wraz z załogą do skoków spadochronowych dla JW. 4101 w Lublińcu - nr sprawy 22/2021

Aleksandra Breguła-Wyraz
Jednostka Wojskowa 4101
Deadlines:
Published : 01-04-2021 11:41:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
e-zamówienia.pdf pdf 57.87 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx docx 70.2 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 25.02 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.docx docx 15.96 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 27.53 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 18.78 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ.docx docx 14.64 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 59 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ.docx docx 15.03 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ.docx docx 12.72 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ.docx docx 12.8 2021-04-01 11:41:00 Proceeding
informacja z otwarcia.docx docx 13.37 2021-04-09 10:17:15 Public message

Announcements

2021-04-09 10:17 Aleksandra Breguła-Wyraz Witam w załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Aleksandra Breguła-Wyraz

informacja z otwarci [...].docx

2021-04-09 09:00 Buyer message Na realizację niniejszego zamówienia została przeznaczona kwota 110.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 201