Proceeding: PGO/04/02/2021 Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego oraz wywrotnicy czołowej kontenera – pojemnika stalowego 1100 l

Deadlines:
Published : 29-03-2021 13:54:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.24 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
SWZ_2021 - dostawa wózka jezdniowego fine.doc doc 297.5 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 wzór umowy.doc doc 148.5 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oferta cenowa.doc doc 129.5 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx docx 89.93 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 3a oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx docx 91.95 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx docx 90.99 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx docx 91.82 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 5 oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie.._.docx docx 90.61 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia finish 10.03.docx docx 19.74 2021-03-29 13:54:00 Proceeding
Informacja dla Wykonawców nr 1.docx docx 96.92 2021-04-06 15:03:05 Public message
Zdjęcie 1.jpg jpg 2910.99 2021-04-06 15:03:05 Public message
Zdjęcie 2.jpg jpg 2802.18 2021-04-06 15:03:05 Public message
Zdjęcie 3.jpg jpg 2977.57 2021-04-06 15:03:05 Public message
Zdjęcie 4.jpg jpg 3218.27 2021-04-06 15:03:05 Public message
Zdjęcie 5.jpg jpg 2753.35 2021-04-06 15:03:05 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.91 2021-04-06 15:05:50 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 2.pdf pdf 886.03 2021-04-07 09:37:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 310.71 2021-04-09 13:59:07 Public message

Announcements

2021-04-09 13:59 Zamówienia Tomasz Meus Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-09 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1: 150.000,00 zł
Zadanie nr 2: 30.000,00 zł
2021-04-07 09:37 Zamówienia Tomasz Meus Informacja dla Wykonawców nr 2

Informacja dla Wykon [...].pdf

2021-04-06 15:05 Zamówienia Tomasz Meus ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-04-06 15:03 Zamówienia Tomasz Meus Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykon [...].docx

Zdjęcie 1.jpg

Zdjęcie 2.jpg

Zdjęcie 3.jpg

Zdjęcie 4.jpg

Zdjęcie 5.jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 256