Proceeding: ZP.271.2.2.2021 Przebudowa i remont dróg gminnych

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejsce Piastowe
Deadlines:
Published : 22-03-2021 11:08:00
Placing offers : 08-04-2021 09:00:00
Offers opening : 08-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 689.2 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.4 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
2-Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc doc 45.5 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
3-załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie dot. grupie kapitałowej.doc doc 42.5 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
4- Załącznik nr 4 - Wykaz osób.doc doc 36 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.69 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
5a - Załącznik nr 5a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 17.92 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
6a-Załącznik nr 6a- Umowa drogi dot. części 1.doc doc 198 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
6-Załącznik nr 6- Umowa drogi dot. części 2,3,4.doc doc 200 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
7- Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna Miejsce Piastowe.zip zip 5717.97 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
8-Załącznik nr 8-Dokumentacja techiczna Głowienka -most.zip zip 5833.32 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
9-Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna Głowienka (droga pieszo-rowerowa).zip zip 721.64 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
10-Załącznik nr 10- Dokumentacja techniczna Rogi.zip zip 4794.46 2021-03-22 11:08:00 Proceeding
1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy dot. część 2,3,4.doc doc 59 2021-03-22 11:15:40 Proceeding
1a-Załącznik nr 1a Formularz Ofertowy dot. część 1.doc doc 60 2021-03-22 11:15:45 Proceeding
Sprostowanie do SWZ.pdf pdf 555.2 2021-03-31 09:35:28 Public message
1-Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy dot. część 2,3,4.doc doc 59 2021-03-31 09:35:28 Public message
1a-Zmodyfikowany Załącznik nr 1a Formularz Ofertowy dot. część 1.doc doc 60 2021-03-31 09:35:28 Public message
7- Zmodyfikowany Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna Miejsce Piastowe.zip zip 6167.6 2021-03-31 09:35:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.89 2021-03-31 09:35:28 Public message
Informacja o ofertach Część 1.pdf pdf 211.27 2021-04-08 11:33:58 Public message
Informacja o ofertach Część 2.pdf pdf 208.14 2021-04-08 11:33:58 Public message
Informacja o ofertach Część 3.pdf pdf 211.91 2021-04-08 11:33:58 Public message
Informacja o ofertach Część 4.pdf pdf 210.52 2021-04-08 11:33:58 Public message

Announcements

2021-04-08 11:33 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja o ofertac [...].pdf

Informacja o ofertac [...].pdf

Informacja o ofertac [...].pdf

Informacja o ofertac [...].pdf

2021-04-08 09:09 Zamówienia Publiczne Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Miejsce Piastowe - 190 000,00 zł,
Część 2 Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114956R w Głowience (łącznik ul. Zielonej i ul. Pogórze) - 250 000,00 zł,
Część 3 Remont drogi pieszo-rowerowej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 838 i 784 w miejscowości Głowienka - 35 000,00 zł,
Część 4 Utwardzenie części działki nr ewid. 2261/2 w miejscowości Rogi – etap II - 93 000,00 zł
2021-03-31 09:35 Zamówienia Publiczne Sprostowanie do SWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami nr 1, 1a, 7

Sprostowanie do SWZ. [...].pdf

1-Zmodyfikowany Załą [...].doc

1a-Zmodyfikowany Zał [...].doc

7- Zmodyfikowany Za [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 742