Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/2021 Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Handlowej w Szczecinie

Deadlines:
Published : 12-03-2021 09:50:00
Placing offers : 09-04-2021 11:45:00
Offers opening : 09-04-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz.docx docx 85.24 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 50.5 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 19.72 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.docx docx 20.34 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 35 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5.doc doc 118.5 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6.doc doc 178 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
Handlowa pdf.zip zip 66171.63 2021-03-12 09:50:00 Proceeding
1.odpowiedzi na pytania.docx docx 19.26 2021-03-25 10:57:30 Public message
1.załącznik_do_odp_na_pytania.pdf pdf 3074.36 2021-03-25 10:57:30 Public message
MODYFIKACJA SWZ_1.docx docx 16.8 2021-03-25 10:58:17 Public message
MODYFIKACJA SIWZ_2.docx docx 15.3 2021-03-26 14:16:27 Public message
1.odpowiedzi na pytania.docx docx 18.19 2021-03-26 14:16:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 16.88 2021-04-12 11:19:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 17.05 2021-04-20 09:07:03 Public message
inf. z wyboru .doc doc 37.5 2021-05-18 11:05:06 Public message

Announcements

2021-05-18 11:05 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

inf. z wyboru .doc

2021-04-20 09:07 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Informacja z otwarci [...].docx

2021-04-12 11:19 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-04-09 11:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia WYNOSI 660 000,00 zł. netto.
2021-03-26 14:16 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SWZ

MODYFIKACJA SIWZ_2.d [...].docx

1.odpowiedzi na pyta [...].docx

2021-03-25 10:58 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SWZ

MODYFIKACJA SWZ_1.do [...].docx

2021-03-25 10:57 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania

1.odpowiedzi na pyta [...].docx

1.załącznik_do_odp_n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1099