Proceeding: WZ.271.6.2021 Rewitalizacja części miasta Czersk - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 10-03-2021 12:59:00
Placing offers : 09-04-2021 10:00:00
Offers opening : 09-04-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 117.91 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
Opis-zakresu.pdf pdf 2912.23 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
przedmiar .pdf pdf 189.2 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
SST.pdf pdf 925.57 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
SWZ.docx docx 220.09 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1863.73 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 1-formularz ofertowy..docx docx 156.62 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 2- oswiadczenie..docx docx 152.24 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 3-wykaz osób.docx docx 195.57 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 4 - zobowiązanie.pod..docx docx 148.84 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 5-OPZ-.docx docx 147.01 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 5-OPZ.pdf pdf 94.64 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 6-pełnomocnictwo.docx docx 193.24 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 7 - PPU.docx docx 186.1 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 8 informacja o grupie kapitałowej.docx docx 194.92 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 9 oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 197.59 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal. 10- oswiadczenie.art.117.ust.4.docx docx 153.18 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
zal.do-umowy-KLAUZ INFO dla osob zatrud przez Wykonawce.docx docx 150.49 2021-03-10 12:59:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 34.27 2021-03-26 14:19:49 Public message
ogloszenie-02.pdf pdf 117.9 2021-03-26 14:19:49 Public message
pismo_zmiana_SWZ-26.03..pdf pdf 75.7 2021-03-26 14:19:49 Public message
Opis-zakresu-zmieniony02.04...pdf pdf 2906.31 2021-04-02 10:38:43 Public message
pismo-zmiana SWZ-02.04..pdf pdf 163.74 2021-04-02 10:38:43 Public message
przedmiar-zmieniony02.04...pdf pdf 189.2 2021-04-02 10:38:43 Public message
zal.5_OPZ-zmieniony02.04..pdf pdf 101.83 2021-04-02 10:38:43 Public message
ogloszenie_o_zmianie-02.04.pdf pdf 53.62 2021-04-02 10:38:43 Public message
ogloszenie-03.pdf pdf 117.76 2021-04-02 10:38:43 Public message
zal. 7 - PPU _zmieniony02.04.docx docx 186.41 2021-04-02 13:29:45 Public message
informacja-otwarcie-ofert.pdf pdf 63.63 2021-04-09 13:54:17 Public message
unieważnienie.pdf pdf 55.7 2021-04-12 13:03:49 Public message
ogloszenie-o-wyniku-uniewaznienie.pdf pdf 55.46 2021-04-16 14:52:13 Public message

Announcements

2021-04-16 14:52 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie-o-wyniku- [...].pdf

2021-04-12 13:03 Wioletta Rostankowska Zamawiający na podstawie art. 260 ustawy Pzp informuje o unieważnieniu postępowania, pismo w załączeniu.

unieważnienie.pdf

2021-04-09 13:54 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje o złożonych ofertach w postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

informacja-otwarcie- [...].pdf

2021-04-09 10:00 Buyer message Zamawiający na podst. art. 222 ust. 4 Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 32.829,35 zł brutto
2021-04-02 13:29 Wioletta Rostankowska Zamawiający załącza załącznik do pisma z dnia 02.04.2021 r. - PPU - zał. nr 7 do SWZ - zmieniony dn. 02.04.2021r.

zal. 7 - PPU _zmieni [...].docx

2021-04-02 10:38 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ, niektórych jej załączników oraz ogłoszenia. Termin składania ofert zostaje bez zmian do 09.04.2021 r. do godz. 10:00

Opis-zakresu-zmienio [...].pdf

pismo-zmiana SWZ-02. [...].pdf

przedmiar-zmieniony0 [...].pdf

zal.5_OPZ-zmieniony0 [...].pdf

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

ogloszenie-03.pdf

2021-03-26 14:19 Wioletta Rostankowska Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 9 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00, W załączeniu pismo - zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

ogloszenie-02.pdf

pismo_zmiana_SWZ-26. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 680