Proceeding: RIG.271.3.2021 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąbiń”

Maciej Gubański
Gmina Krzywiń
Deadlines:
Published : 09-03-2021 14:11:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d8e2ec-badc-327f-8bd2-b900018845c9.pdf pdf 160.29 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2.doc doc 76 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
oswiadczenia-zalaczniki-3-5.doc doc 79.5 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
oświadczenia-załącznik-6.docx docx 22.71 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
siwz-zalacznik-oferta.doc doc 109.5 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
SWZ Drogi Rąbiń.docx docx 182.02 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
UMOWA- wzór zał nr 7.doc doc 176 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna - cz. II.zip zip 36111.17 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna - cz.I.zip zip 30923.53 2021-03-09 14:11:00 Proceeding
Zmiana SWZ Drogi Rąbiń.docx docx 180.6 2021-03-18 11:06:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.03 2021-03-18 11:06:56 Public message
ZAPYTANIE nr 1 wraz z odpowiedzią.doc doc 55.5 2021-03-17 10:35:00 Public message
ZAPYTANIE nr 2 wraz z odpowiedzią.doc doc 72 2021-03-25 13:30:34 Public message
Kosztorysy - Rąbiń 0+000 - 0+154 - I część zamówienia.zip zip 183.07 2021-03-25 13:30:34 Public message
Kosztorysy - Rąbiń 0+000 - 0+754 - II część zamówienia.zip zip 131.15 2021-03-25 13:30:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 35.33 2021-03-25 13:30:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Rąbiń.docx docx 37.43 2021-04-09 12:29:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Rąbiń — korekta.docx docx 33.33 2021-04-09 14:07:33 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 182.28 2021-04-28 08:53:18 Public message

Announcements

2021-04-28 08:53 Mikołaj Żak Zamawiający przekazuje w załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąbiń”.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-09 14:07 Maciej Gubański W związku z omyłką pisarską Zamawiający publikuje Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-04-09 12:29 Maciej Gubański Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-04-09 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 600 000,00 zł
2021-03-25 13:30 Maciej Gubański W związku z wpływem zapytania do przetargu Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

ZAPYTANIE nr 2 wraz [...].doc

Kosztorysy - Rąbiń 0 [...].zip

Kosztorysy - Rąbiń 0 [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-18 11:06 Maciej Gubański UWAGA!
Ze względu na błąd Zamawiającego w określeniu warunków udziału w postępowaniu (omyłkowe wymaganie dysponowania osobą/osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zamiast drogowej - błąd pisarski) Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP oraz zmienioną Specyfikację Warunków Zamówienia w tym zakresie. Ponadto zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert a także okres związania ofertą.

Zmiana SWZ Drogi Rąb [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-03-17 10:35 Maciej Gubański W związku z wpływem zapytania do przetargu Zamawiający publikuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią

ZAPYTANIE nr 1 wraz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1251