Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/01/21 Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach: elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

Deadlines:
Published : 04-03-2021 14:31:00
Placing offers : 16-03-2021 09:30:00
Offers opening : 16-03-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
8_ZP_220_93_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 83.56 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21 _JEDZ.xml xml 132.6 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21 zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 112.07 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21 zał. nr 2 RODO.rtf rtf 99.67 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21 zał. nr 3 do FO - Wykaz usług.docx docx 14.56 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21 Zał. nr 4 do FO - Wykaz osób.doc doc 32.5 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21 Zał. nr 5 do FO - Ośw. iż osoby posiada. kwalifikacje.doc doc 69 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
7_ZP_220_01_21_SIWZ_KONSERWA.docx docx 351.87 2021-03-04 14:31:00 Proceeding
ZP_220_01_21_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 37.5 2021-03-16 12:46:01 Public message
ZP_220_01_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 140.43 2021-03-30 12:04:28 Public message
ZP_220_01_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 124.34 2021-03-11 14:56:10 Public message

Announcements

2021-03-30 12:04 Przemysław Frączek

ZP_220_01_21_Zawiado [...].docx

2021-03-16 12:46 Przemysław Frączek

ZP_220_01_21_ZESTAWI [...].doc

2021-03-16 12:44 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-16 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 7 306 200,00 zł brutto
2021-03-11 14:56 Przemysław Frączek

ZP_220_01_21_wyjaśni [...].docx

2021-03-11 12:31 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1323