Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.2.2021 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 03-03-2021 14:47:00
Placing offers : 22-04-2021 12:00:00
Offers opening : 22-04-2021 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt budowlany.zip zip 70705.2 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Projekt wykonawczy.zip zip 367728.21 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 4957.02 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
STWiOR.zip zip 3688.85 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Decyzja pozwolenie na budowę.pdf pdf 1575.65 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 109.23 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 50.86 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Projektowane postanowienia umowy.docx docx 108.2 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
SWZ rozbudowa SP w Zielonkach Parceli.doc doc 694.5 2021-03-03 14:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.19 2021-03-10 13:38:08 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 70.5 2021-03-03 14:47:00 Criterion
Pismo zmiana SWZ z dnia 15.03.2021 r.-sig.pdf pdf 362.92 2021-03-15 16:03:55 Public message
Zmiana SWZ z dnia 15.03.2021 r.-sig.pdf pdf 1364.13 2021-03-15 16:03:55 Public message
Zmiana załacznika nr 10_Wykaz robót.docx docx 15.89 2021-03-15 16:03:55 Public message
2021-OJS051-127617-pl_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.18 2021-03-15 16:03:55 Public message
Zmiana SWZ z dnia 15.03.2021 r..doc doc 700 2021-03-15 16:03:55 Public message
Zmiana załącznika nr 11_Wykaz osób.docx docx 19.45 2021-03-15 16:03:55 Public message
Pismo odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 24 03 2021 r_-sig.pdf pdf 345.79 2021-03-24 11:03:05 Public message
Zmiana załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx docx 108.77 2021-03-24 11:03:05 Public message
Pismo odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 26.03 2021 r-sig.pdf pdf 226.21 2021-03-26 10:45:04 Public message
Pismo wizja lokalna-sig.pdf pdf 215.42 2021-03-26 14:50:36 Public message
PW_3A_A - 14_A - RZUTY ELEWACJE PRZEKROJE.dwg dwg 18733.74 2021-03-30 10:05:37 Public message
Pismo odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 30.03 2021 r-sig.pdf pdf 292.98 2021-03-30 10:05:37 Public message
Pismo odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 1.04 2021 r-sig.pdf pdf 235.17 2021-04-01 11:23:03 Public message
Zmiana SWZ z dnia 01.04.2021 r..doc doc 702.5 2021-04-01 11:23:03 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.13 2021-04-06 11:07:24 Public message
Pismo odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 9.04 2021 r-sig.pdf pdf 380.86 2021-04-09 09:10:04 Public message
Zmiana Załącznika nr 1_Formularz oferty.doc doc 73 2021-04-09 09:10:04 Public message
A Instalacje elektryczne Opis techniczny_06.04.2021.pdf pdf 4362.25 2021-04-09 09:10:04 Public message
PROJEKT_IE_DWG.ZIP ZIP 44814.66 2021-04-09 09:10:04 Public message
Pismo 2 odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 9.04 2021 r.-sig.pdf pdf 218.42 2021-04-09 10:11:49 Public message
Pismo zmiana SWZ z dnia 13.04 2021 r.-sig.pdf pdf 215.69 2021-04-13 09:33:56 Public message
Zmiana Załącznika nr 1_Formularz oferty.doc doc 73 2021-04-13 09:33:56 Public message
Projekt.Budowlany-ostateczny.pdf pdf 14075.23 2021-04-16 14:38:20 Public message
Przedmiar - BUDOWA PLACU ZABAW.pdf pdf 3994.11 2021-04-16 14:38:20 Public message
STWiORB - BUDOWA PLACU ZABAW.pdf pdf 34602.15 2021-04-16 14:38:20 Public message
Pismo odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 16.04 2021 r-sig.pdf pdf 238.23 2021-04-16 14:38:20 Public message
Pismo uzupełnienie odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 16.04 2021 r-sig.pdf pdf 238.11 2021-04-19 16:54:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 265.13 2021-04-22 14:32:22 Public message
Zawiadomienie-sig.pdf pdf 307.88 2021-05-27 13:51:52 Public message

Announcements

2021-05-27 13:51 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy złożyli oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Zawiadomienie-sig.pd [...].pdf

2021-04-22 14:32 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-22 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
23 000 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony zł), w tym: 12 500 000 zł w 2021 r. (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy zł)
10 500 000 zł w 2022 r. (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy zł)
2021-04-19 16:54 Zamówienia Publiczne Uzupełnienie odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 16.04.2021 r.

Pismo uzupełnienie o [...].pdf

2021-04-16 14:38 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 16.04.2021 r.

Projekt.Budowlany-os [...].pdf

Przedmiar - BUDOWA P [...].pdf

STWiORB - BUDOWA PLA [...].pdf

Pismo odpowiedzi na [...].pdf

2021-04-13 09:33 Zamówienia Publiczne Pismo_zmiana SWZ z dnia 13.04.2021 r.

Pismo zmiana SWZ z d [...].pdf

Zmiana Załącznika nr [...].doc

2021-04-09 10:11 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi nr 2 na pytania do SWZ z dnia 9.04.2021 r.

Pismo 2 odpowiedzi n [...].pdf

2021-04-09 09:10 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytania do SWZ z dnia 9.04.2021 r.

Pismo odpowiedzi na [...].pdf

Zmiana Załącznika nr [...].doc

A Instalacje elektry [...].pdf

PROJEKT_IE_DWG.ZIP

2021-04-06 11:07 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-04-01 11:23 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 01.04.2021 r.

Pismo odpowiedzi na [...].pdf

Zmiana SWZ z dnia 01 [...].doc

2021-03-30 10:05 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 30.03.2021 r.

PW_3A_A - 14_A - RZU [...].dwg

Pismo odpowiedzi na [...].pdf

2021-03-26 14:50 Zamówienia Publiczne Zebranie Wykonawców - wizja lokalna

Pismo wizja lokalna- [...].pdf

2021-03-26 10:45 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 26.03.2021 r.

Pismo odpowiedzi na [...].pdf

2021-03-24 11:03 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do treści SWZ z dnia 24.03.2021 r.

Pismo odpowiedzi na [...].pdf

Zmiana załącznika nr [...].docx

2021-03-15 16:03 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ i zmiana SWZ z dnia 15.03.2021 r.

Pismo zmiana SWZ z d [...].pdf

Zmiana SWZ z dnia 15 [...].pdf

Zmiana załacznika nr [...].docx

2021-OJS051-127617-p [...].pdf

Zmiana SWZ z dnia 15 [...].doc

Zmiana załącznika nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7310