Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.15.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Trąbki Wielkie
Deadlines:
Published : 28-12-2020 15:26:00
Placing offers : 02-02-2021 10:15:00
Offers opening : 02-02-2021 10:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 314.5 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik- nr-2 -do siwzOFERTA.docx docx 35.23 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-1.opisSOPZ5.odt odt 67.16 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-3-do-siwz wykaz usług.docx docx 24.46 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-4-do-siwz-jedz.doc doc 128 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-5-do-siwz-grupa kapitał.docx docx 18.28 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-6do-siwz-zobowiązanie.docx docx 18.61 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-7-do-siwz-umowa.doc doc 245.5 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-8-do-siwz-dec-adm.docx docx 16.47 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-9-do-siwz-zam-publ.docx docx 16.38 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
zalacznik-nr-10-do-siwz-podat lokal 2.docx docx 16.75 2020-12-28 15:26:00 Proceeding
ogloszenie DZUE 2020-OJS252-636719-pl.pdf pdf 109.34 2020-12-28 15:29:48 Public message
odpowiedzi i modyfikacja siwz.pdf pdf 2313.89 2021-01-20 15:22:11 Public message
zalacznik- nr-2 -do siwzOFERTA — zmieniony.docx docx 37.72 2021-01-20 15:23:54 Public message
sprostowanie DzUE.pdf pdf 79.88 2021-01-20 15:24:49 Public message
sprostowanie ogloszone2021-OJS016-037303-pl.pdf pdf 75.72 2021-01-26 12:49:35 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 238.21 2021-02-02 12:58:11 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 243.98 2021-02-16 11:01:36 Public message

Announcements

2021-02-16 11:01 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-02-02 12:58 Zamówienia Publiczne informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-26 12:49 Zamówienia Publiczne ogłoszone sprostowanie ogłoszenie DzUE

sprostowanie ogloszo [...].pdf

2021-01-20 15:24 Zamówienia Publiczne sprostowanie ogłoszenia DZUE

sprostowanie DzUE.pd [...].pdf

2021-01-20 15:23 Zamówienia Publiczne ZMIENIONY zalacznik nr 2 OFERTA

zalacznik- nr-2 -do [...].docx

2021-01-20 15:22 Zamówienia Publiczne odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ

odpowiedzi i modyfik [...].pdf

2020-12-28 15:29 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o zamówieniu

ogloszenie DZUE 2020 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1555