Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 75/2020 Dostawa i montaż dmuchawy promieniowej do napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego O.Ś. Pomorzany w Szczecinie

Deadlines:
Published : 18-09-2020 13:56:00
Placing offers : 05-10-2020 11:45:00
Offers opening : 05-10-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 307.5 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - oferta warunków wykonania zamówienia.docx docx 39.33 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 42 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 51.5 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx docx 42.94 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 76 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy .docx docx 17.77 2020-09-18 13:56:00 Proceeding
1.MODYFIKACJA SIWZ_1.docx docx 14.4 2020-09-23 09:39:03 Public message
Załącznik nr 7 - Rysunek hali dmuchaw.JPG JPG 4406.21 2020-09-24 08:22:14 Public message
2.MODYFIKACJA SIWZ_2.docx docx 16.23 2020-09-24 08:22:14 Public message
1.odpowiedzi na pytania 1.docx docx 17.9 2020-09-24 08:24:19 Public message
2.odpowiedzi na pytania.docx docx 16.96 2020-09-25 13:27:25 Public message
4.odpowiedzi na pytania.docx docx 17.59 2020-10-01 10:08:02 Public message
3.MODYFIKACJA SIWZ_3.docx docx 14.52 2020-10-01 14:48:51 Public message
3.odpowiedzi na pytania.docx docx 16.44 2020-10-01 14:50:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert..docx docx 17.89 2020-10-05 14:30:25 Public message
inf. z wyboru .doc doc 35 2020-10-27 12:30:45 Public message

Announcements

2020-10-27 12:30 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

inf. z wyboru .doc

2020-10-05 14:30 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-10-01 14:50 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania.

3.odpowiedzi na pyta [...].docx

2020-10-01 14:48 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SIWZ

3.MODYFIKACJA SIWZ_3 [...].docx

2020-10-01 10:08 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania.

4.odpowiedzi na pyta [...].docx

2020-09-25 13:27 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania.
Termin wizji lokalnej.

2.odpowiedzi na pyta [...].docx

2020-09-24 08:24 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania.

1.odpowiedzi na pyta [...].docx

2020-09-24 08:22 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SIWZ.

Załącznik nr 7 - Rys [...].JPG

2.MODYFIKACJA SIWZ_2 [...].docx

2020-09-23 09:39 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SIWZ.

1.MODYFIKACJA SIWZ_1 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1049