Proceeding: FZ-2380/33/20/EG Dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, elementów ochrony indywidualnej – jednorazowej oraz odzieży sportowej i obuwia sportowego.

Zamówienia Publiczne
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 26-08-2020 12:27:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
33 SIWZ.pdf pdf 836.99 2020-08-26 12:27:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 428.76 2020-08-26 12:27:00 Proceeding
33 zał 2.1.-2.4.- f. cenowy.xlsx xlsx 39.3 2020-08-26 12:27:00 Proceeding
załaczniki do SIWZ- wersja edytowalna.docx docx 35.37 2020-08-26 12:27:00 Proceeding
zmiana terminu.pdf pdf 271.31 2020-09-02 15:27:23 Public message
ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 1.pdf pdf 75.18 2020-09-02 15:27:23 Public message
33 odpowiedzi.pdf pdf 230.46 2020-09-09 15:15:34 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 198.37 2020-09-09 15:16:38 Public message
33 Zestawienie ofert.pdf pdf 116.49 2020-09-16 11:52:30 Public message
33 unieważnienie cz. 3.pdf pdf 165.42 2020-09-21 12:45:29 Public message
strona.pdf pdf 172.66 2020-10-09 09:09:20 Public message
strona.pdf pdf 194.24 2020-10-09 09:58:17 Public message

Announcements

2020-10-09 09:58 Zamówienia Publiczne Właściwy wybór i unieważnienie postępowania.

Edyta Grotek

strona.pdf

2020-10-09 09:09 Zamówienia Publiczne Wybór / unieważnienie postępowania.

Edyta Grotek

strona.pdf

2020-09-21 12:45 Edyta Grotek Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie nr. 3.

33 unieważnienie cz. [...].pdf

2020-09-16 11:52 Edyta Grotek ZESTAWIENIE OFERT

33 Zestawienie ofert [...].pdf

2020-09-09 15:16 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-09 15:15 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania nr 1.

33 odpowiedzi.pdf

2020-09-02 15:27 Zamówienia Publiczne zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 848