Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SG.III.4/2020 Dostawa namiotów pneumatycznych

Krzysztof Jurczyński
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego
Deadlines:
Published : 03-08-2020 09:07:00
Placing offers : 20-08-2020 10:00:00
Offers opening : 20-08-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 119.87 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
SIWZ_namioty.docx docx 853.84 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
SIWZ_namioty.pdf pdf 1230.12 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_1_opis_przedmiotu_zamówienia.docx docx 813.74 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_2_formularz_oferty.docx docx 794.66 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_3_JEDZ.docx docx 821.26 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_4_wykaz_wykonanych_dostaw.docx docx 789.37 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_5_oswiadczenie_wykluczenia .docx docx 790.27 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docx docx 797.87 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_7_wzor_umowy.docx docx 803.35 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_8_wykaz_uzytkownikow.docx docx 796.39 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zal_9_wzor_tabliczki_informacyjnej.doc doc 1102.5 2020-08-03 09:07:00 Proceeding
zmiany_wyjaśnienia_1.pdf pdf 406.81 2020-08-06 15:17:11 Public message
zmiany_wyjaśnienia_2.pdf pdf 653.46 2020-08-11 12:18:54 Public message
zmiany_wyjaśnienia_3.pdf pdf 683.39 2020-08-14 18:47:35 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 500.95 2020-08-20 14:02:44 Public message
wynik_przetargu_namioty.pdf pdf 318.42 2020-09-08 10:00:06 Public message

Announcements

2020-09-08 10:00 Krzysztof Jurczyński W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty

wynik_przetargu_nami [...].pdf

2020-08-20 14:02 Krzysztof Jurczyński W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2020-08-14 18:47 Krzysztof Jurczyński W załączeniu odpowiedzi na pytania

zmiany_wyjaśnienia_3 [...].pdf

2020-08-11 12:18 Krzysztof Jurczyński W załączeniu odpowiedzi na pytania

zmiany_wyjaśnienia_2 [...].pdf

2020-08-06 15:17 Krzysztof Jurczyński W załączeniu odpowiedzi na pytania

zmiany_wyjaśnienia_1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1002