Proceeding: ZP/67/2020 Dostawa skanera rezonansu magnetycznego 3T dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 24-07-2020 11:08:00
Placing offers : 02-09-2020 09:00:00
Offers opening : 02-09-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu DUUE.pdf pdf 116.18 2020-07-24 11:08:00 Proceeding
SIWZ 67.pdf pdf 743.96 2020-07-24 11:08:00 Proceeding
zał 1 -formularz oferty z formularzem cenowym.doc doc 111.5 2020-07-24 11:08:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 183.5 2020-07-24 11:08:00 Proceeding
zał 3 -opis przedmiotu zamówienia.docx docx 98.35 2020-07-24 11:08:00 Proceeding
zał 4 -projekt umowy.doc doc 119.5 2020-07-24 11:08:00 Proceeding
1. pytania i odpowiedzi 29.07.2020.docx docx 127.67 2020-07-29 15:28:44 Public message
SIWZ 67 - z korekta z 05.08.2020 .pdf pdf 794.26 2020-08-05 11:06:50 Public message
2. pytania i odpowiedzi 05.08.2020.docx docx 132.24 2020-08-05 11:06:50 Public message
3. pytania i odpowiedzi 13.08.2020.pdf pdf 398.29 2020-08-13 12:27:18 Public message
zał 3 -opis przedmiotu zamów- modyfikacja z dnia 17.08.2020.docx docx 102.86 2020-08-17 14:57:14 Public message
SIWZ 67 - z korekta z 05.08.2020 oraz 17.08.2020 .pdf pdf 799.41 2020-08-17 14:57:14 Public message
5. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.docx docx 129.77 2020-08-17 14:57:14 Public message
4. pytania i odpowiedzi 17.08.2020.pdf pdf 1088.01 2020-08-17 14:57:14 Public message
zał 4 -projekt umowy -modyfikacja 19.08.2020.doc doc 123.5 2020-08-19 15:16:49 Public message
zał 3 -opis przedmiotu zamów- modyfikacja z dnia 19.08.2020.docx docx 103.66 2020-08-19 15:16:49 Public message
6. pytania i odpowiedzi 19.08.2020.pdf pdf 453.85 2020-08-19 15:16:49 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE.pdf pdf 67.89 2020-08-21 17:21:04 Public message
7. pytania i odpowiedzi 24.08.2020 .pdf pdf 443.89 2020-08-24 13:26:59 Public message
zał 3 -opis przedmiotu zamów- modyfikacja z dnia 25.08.2020.docx docx 104.31 2020-08-25 12:23:13 Public message
8. pytania i odpowiedzi 25.08.2020 .pdf pdf 454.57 2020-08-25 12:23:13 Public message
projekt instalacji wyrzutu helu.pdf pdf 2311.07 2020-08-26 18:53:28 Public message
rzut pom.rezonansu i trasa montażowa.pdf pdf 972.61 2020-08-26 18:53:28 Public message
9. pytania i odpowiedzi 26.28.2020.pdf pdf 1219.42 2020-08-26 18:53:28 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP-67-2020.docx docx 30.04 2020-09-02 11:09:03 Public message
WYNIK ZP-67-2020.pdf pdf 140.89 2020-10-01 15:05:32 Public message

Announcements

2020-10-01 15:05 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty (wynik)

WYNIK ZP-67-2020.pdf

2020-09-02 11:09 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert (02.09.2020)

informacja z otwarci [...].docx

2020-08-26 18:53 Joanna Laskowska 9. pytania i odpowiedzi(26.08.2020) oraz rzut pomieszczeń i projekt instalacji

projekt instalacji w [...].pdf

rzut pom.rezonansu i [...].pdf

9. pytania i odpowie [...].pdf

2020-08-25 12:23 Joanna Laskowska 8. pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ (25.08.2020)

zał 3 -opis przedmio [...].docx

8. pytania i odpowie [...].pdf

2020-08-24 13:26 Joanna Laskowska 7. pytania i odpowiedzi (24.08.2020)

7. pytania i odpowie [...].pdf

2020-08-21 17:21 Joanna Laskowska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DUUE

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-19 15:16 Joanna Laskowska 6. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.08.2020 (oraz modyfikacja załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4)

zał 4 -projekt umowy [...].doc

zał 3 -opis przedmio [...].docx

6. pytania i odpowie [...].pdf

2020-08-17 14:57 Joanna Laskowska 4. Pytania i odpowiedzi łącznie z modyfikacją (17.08.2020)
5. Zmiana terminy składania i otwarcia ofert

zał 3 -opis przedmio [...].docx

SIWZ 67 - z korekta [...].pdf

5. Zmiana terminu sk [...].docx

4. pytania i odpowie [...].pdf

2020-08-13 12:27 Joanna Laskowska 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 13.08.2020

3. pytania i odpowie [...].pdf

2020-08-05 11:06 Joanna Laskowska 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 05.08.2020 oraz korekta SIWZ rozdz. XIII

SIWZ 67 - z korekta [...].pdf

2. pytania i odpowie [...].docx

2020-07-29 15:28 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi - 29.07.2020

1. pytania i odpowie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1654