Proceeding: ZP.271.52.2020 "Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” - Opracowanie wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, opracowanie schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych oraz przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowania rekomendacji wraz z przeniesieniem praw własności intelektualnej oraz zakupu licencji na oprogramowanie obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci w ramach projektu pn. "Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna

Edyta Filip
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-07-2020 09:27:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FW dokumenty przetargowe.zip zip 7902.34 2020-07-24 09:27:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 154.55 2020-07-24 09:27:00 Proceeding
SIWZ z załącznikami.doc doc 378 2020-07-24 09:27:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 902.36 2020-07-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1215.41 2020-07-24 09:27:00 Proceeding
Załącznik - JEDZ.docx docx 48.29 2020-07-24 09:27:00 Proceeding
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 528 2020-08-31 13:17:54 Public message
Załączniki do odpowiedzi.rar rar 38.12 2020-08-28 12:41:15 Public message
Pytania i odpowiedzi - 28.08.2020r..DOC DOC 685.5 2020-08-28 12:41:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.24 2020-09-04 10:37:49 Public message
Informacja z otwarcia oferty.doc doc 78 2020-09-16 11:31:44 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.52.2020.doc doc 66 2020-10-28 14:01:33 Public message

Announcements

2020-10-28 14:01 Małgorzata Babczyńska Ogłoszenie o wyborze oferty - ZP.271.52.2020

Ogłoszenie o wyborze [...].doc

2020-09-16 11:31 Edyta Filip Informacja z otwarcia oferty

Informacja z otwarci [...].doc

2020-09-04 10:37 Małgorzata Babczyńska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-31 13:17 Małgorzata Babczyńska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].doc

2020-08-28 12:41 Małgorzata Babczyńska Pytania i odpowiedzi z załącznikami - 28.08.2020r.

Załączniki do odpowi [...].rar

Pytania i odpowiedzi [...].DOC

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1216