Proceeding: PRTN-252-06-2020 OKRESOWA OBSŁUGA, USUWANIE USTEREK ORAZ WYKONYWANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO TOKARNI PODTOROWEJ UGE – 150N NR 16-019

Dariusz Nowicki
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy
Deadlines:
Posted : 19-03-2020 08:35:00
Placing offers: 27-03-2020 10:00:00
Opening offers : 27-03-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy - załącznik do Ogłoszenia o przetargu.

1. Termin realizacji zamówienia – od 2 kwiecień 2020 roku.   

2. Oferenci mogą składać pytania w przedmiotowym postępowaniu do dnia 26 marzec 2020 do godz. 14:00. Pytania, o których mowa należy składać tylko poprzez Platformę zakupową.   

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: w sprawach proceduralnych - Dariusz Nowicki e-mail: dariusz.nowicki@p-r.com.pl tel. nr 695 312 759 oraz w sprawach merytorycznych - Piotr Landowski tel.: 695 312 756, email: piotr.landowski@p-r.com.pl,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00(w dni robocze).   

4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – może się odbyć one w formule „face to face”, przesłanie oferty finalnej e-mail lub na platformie aukcyjnej opennexus.pl. Zaproszenie do aukcji zostanie przekazane wybranym Oferentom poprzez Platformę zakupową lub e-mail.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu postępowania.   

6. Drugi etap postępowania zostanie przeprowadzony do dnia 31 marzec 2020 roku.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki 1-4.docx docx 119.08 2020-03-19 08:35:00 Proceeding
ogłoszenie o przetargu.pdf pdf 1103.45 2020-03-19 08:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 OKRESOWA OBSŁUGA, USUWANIE USTEREK ORAZ WYKONYWANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO TOKARNI PODTOROWEJ UGE – 150N NR 16-019 PRZEGLĄD TECHNICZNY REALIZOWANY 2 (DWA) RAZY W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 161