Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.10.2020 Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały nr: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15)

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 16-03-2020 09:20:00
Placing offers : 27-04-2020 11:50:00
Offers opening : 27-04-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

W celu wypełnienia formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia można skorzystać z kreatora udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod linkiem.

 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 270.85 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
10 edytowalne załączniki.docx docx 66.36 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
10 specyfikacja.pdf pdf 949.35 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
10 Załącznik 1a.zip zip 169.31 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
10 Załącznik 10 A,B.zip zip 211.02 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
10 załączniki 10 C - MAPY.zip zip 309917.88 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 75.99 2020-03-16 09:20:00 Proceeding
załącznik 1a - Kwartał 11- Część VI.XLSX XLSX 23.89 2020-03-27 11:13:54 Public message
1 odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 365.76 2020-03-27 11:13:54 Public message
odpowiedź na pyt.2.pdf pdf 651.45 2020-04-03 11:45:45 Public message
4 odpowiedź.pdf pdf 187.54 2020-04-03 11:51:30 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 41.64 2020-04-07 11:34:49 Public message
odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 435.37 2020-04-07 11:34:49 Public message
odpowiedź na pyt 5.pdf pdf 215.39 2020-04-10 08:43:41 Public message
ENOTICES_Jastrzebie-2020-048271-NF14-PL.pdf pdf 103.71 2020-04-10 12:41:18 Public message
modyfikacja siwz.pdf pdf 414.3 2020-04-10 12:41:18 Public message
edytowalne oświadczenie.docx docx 19.88 2020-04-27 14:20:18 Public message
informacja z części jawnej.pdf pdf 353.69 2020-04-27 14:20:18 Public message
Informacja o najkorzystniejsej kw 10.pdf pdf 212.81 2020-06-25 10:46:53 Public message
Informacja o najkorzystniejszej Kw 11.pdf pdf 216.49 2020-06-25 10:52:24 Public message
informacja o najkorzystniejszej Cz.IV.pdf pdf 212.48 2020-06-25 10:57:19 Public message
informacja o najkorzystniejszej Cz.VII.pdf pdf 213.98 2020-06-25 11:00:38 Public message
Informacja o najkorzystniejszej kw 3.pdf pdf 220.53 2020-06-26 08:16:57 Public message
Informacja o najkorzystniejszej cz.I.pdf pdf 244.25 2020-06-26 13:10:54 Public message
Informacja o najkorzysniejszej cz. VIII.pdf pdf 222.56 2020-06-26 13:14:01 Public message
sprostowanie informacji Cz.VIII.pdf pdf 255.98 2020-07-03 12:58:26 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.III kw. 4.pdf pdf 214.74 2020-07-15 08:48:03 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 251.2 2020-07-31 11:02:18 Public message

Announcements

2020-07-31 11:02 Dorota Sierny W związku z wysłaniem w dniu dzisiejszym tj. 31.07.2020 r. na stronę Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w załączeniu przekazujemy w/w ogłoszenie dla przedmiotowego postępowania.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-15 08:48 Marta Sobczak Dotyczy Części III - Kwartał 4

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: P.H.U.P „EKOSYSTEM” SP.Z O.O., 44-217 Rybnik, ul. Kosów 24A oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 1.661.770,60 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-03 12:58 Marta Sobczak Dotyczy Części VIII - Kwartał 15

W załączeniu sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

sprostowanie informa [...].pdf

2020-06-26 13:14 Marta Sobczak Dotyczy Części VIII - Kwartał 15

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
MASBUD PLUS Sp. z o.o. 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 42F
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 2 602 454,35 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o najkorz [...].pdf

2020-06-26 13:10 Marta Sobczak Dotyczy Części I - Kwartał 1

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
P.H.U.P „EKOSYSTEM” SP.Z O.O., 44-217 Rybnik, ul. Kosów 24A
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 2.377.989,13 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o najkorz [...].pdf

2020-06-26 08:16 Marta Sobczak Dotyczy Części II - Kwartał 3

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych PUS Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Górnicza 1
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 3.026.574,67 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o najkorz [...].pdf

2020-06-25 11:00 Marta Sobczak Dotyczy Części VII - Kwartał 14

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Firma Handlowo-Usługowa DROMET II Augustyn Łukasz
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. ks. bp. H. Bednorza 1 B
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 2.238.980,17 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o najkorz [...].pdf

2020-06-25 10:57 Marta Sobczak Dotyczy Części IV - Kwartał 5

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Firma Handlowo-Usługowa DROMET II Augustyn Łukasz
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. ks. bp. H. Bednorza 1 B

oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 1.389.289,88 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o najkorz [...].pdf

2020-06-25 10:52 Marta Sobczak Dotyczy Części VI - Kwartał 11

Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „BORYNIA”
ul. Powstańców 253 44-268 Jastrzębie-Zdrój
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 1.758.736,77 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o najkorz [...].pdf

2020-06-25 10:46 Marta Sobczak Dotyczy Części V - Kwartał 10
Informuję, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Mszanie z/s Gogołowa
44-323 Połomia ul. Wiejska 30
oferującą realizację zamówienia za cenę brutto: 4.279.848,66 zł

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o najkorz [...].pdf

2020-04-27 14:20 Marta Sobczak W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję skan pisma stanowiącego informację z otwarcia ofert wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

edytowalne oświadcze [...].docx

informacja z części [...].pdf

2020-04-27 08:54 Marta Sobczak Zgodnie z zapisami pkt. 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję, iż publiczne otwarcie ofert transmitowane będzie w czasie rzeczywistym na stronie https://youtu.be/PPkr-w_0-qw
2020-04-10 12:41 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego modyfikację siwz.

Jednocześnie informujemy, iż przesunięto:
- termin składania ofert: 27.04.2020 r. do godz. 11:50,
- termin wniesienia wadium: 27.04.2020 r. do godz. 11:50,
- termin otwarcia ofert: 27.04.2020 r. godz. 12:00.

W załączeniu również sprostowanie ogłoszenia

ENOTICES_Jastrzebie- [...].pdf

modyfikacja siwz.pdf

2020-04-10 08:43 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

odpowiedź na pyt 5.p [...].pdf

2020-04-07 11:34 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły do specyfikacji oraz modyfikującego treść siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-04-03 11:51 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4 odpowiedź.pdf

2020-04-03 11:45 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły do niniejszego postępowania.

odpowiedź na pyt.2.p [...].pdf

2020-03-27 11:13 Marta Sobczak W załączeniu przekazujemy skan pisma stanowiącego odpowiedź na zapytania jakie wpłynęły do specyfikacji oraz modyfikującego treść siwz w zakresie otwarcia ofert.
Ponadto w załączeniu przekazujemy zmodyfikowany załącznik nr 1a, dotyczący Części VI zamówienia (Kwartału nr 11).

załącznik 1a - Kwart [...].XLSX

1 odpowiedzi na zapy [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1724