Proceeding: Wykonanie czynności konserwacyjnych i serwisowych podnośnika WERTHER w budynku Akademii Wojsk Lądowych z siedzibą we Wrocławiu.

Deadlines:
Posted : 14-01-2020 09:04:00
Placing offers: 20-01-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

W imieniu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych, wymianie nakrętek oraz określenie resursu (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2176) podnośnika elektromechanicznego dwukolumnowego „WETHER” typ 254BF w budynku nr 16, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: pierwszy do 31.03.2020 r.; drugi do 30.06.2020 r.; trzeci do 30.09.2020 r.; czwarty do 31.12.2020 r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

Propozycja cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- formularz zestawienia ilościowo-wartościowego w postaci uzupełnionego załącznika nr 2;

- formularz propozycji cenowej w postaci uzupełnionego załącznika nr 3. 

W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji"

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie Werther na 2020.docx docx 22.73 2020-01-14 09:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Propozycja cenowa.docx docx 23.15 2020-01-14 09:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo-wartościowe.docx docx 22.02 2020-01-14 09:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 23.95 2020-01-14 09:04:00 Proceeding
Zaproszenie Werther na 2020.docx docx 22.73 2020-01-14 09:45:28 Ordered object
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 23.95 2020-01-14 09:45:25 Ordered object
Załącznik nr 3 - Propozycja cenowa.docx docx 23.15 2020-01-14 09:04:00 Ordered object
Załącznik nr 2 - Zestawienie ilościowo-wartościowe.docx docx 22.02 2020-01-14 09:04:00 Ordered object
Załącznik nr 3 - Propozycja cenowa.docx docx 23.15 2020-01-14 09:04:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Czynności konserwacyjne i serwisowe urządzeń dźwigowych Usługa polegająca na wykonaniu czynności konserwacyjnych i serwisowych podnośnika WERTHER 4 x w roku. W rubryce "Cena netto / Jm" należy podać kwotę zgodnie z Zestawieniem ilościowo-wartościowych z załącznika nr 2 i propozycją cenową z załącznika nr 3.

Zaproszenie Werther [...].docx

Załącznik nr 1 - OPZ [...].docx

Załącznik nr 3 - Pro [...].docx

Załącznik nr 2 - Zes [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 3 - Pro [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Termin realizacji - pierwszy do 31.03.2020 r.; drugi do 30.06.2020 r.; trzeci do 30.09.2020 r.; czwarty do 31.12.2020 r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 213