Proceeding: Dostawa produktów ropopochodnych do taboru kolejowego - PRL-251-3/2018

Anna Nowicka
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Division: Wielkopolski Zakład w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 26-07-2019 10:18:00
Placing offers: 02-09-2019 10:00:00
Opening offers : 02-09-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ z załącznikami.pdf pdf 2666.28 2019-07-26 10:18:00 Anna Nowicka Proceeding
Instrukcja składania elektronicznego JEDZ.pdf pdf 578.21 2019-07-26 10:18:00 Anna Nowicka Proceeding
Wzór jednolitego elektronicznego dokumentu zamówienia (JEDZ).docx docx 50.09 2019-07-26 10:18:00 Anna Nowicka Proceeding
OGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf pdf 118.45 2019-07-26 10:18:00 Anna Nowicka Proceeding
ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej.docx docx 121.45 2019-07-26 10:18:00 Anna Nowicka Proceeding
2019-09-17 - wybór oferty.pdf pdf 63.2 2019-09-17 13:58:32 Anna Nowicka Public message
2019-07-29 - Treść wyjaśnień.pdf pdf 50.75 2019-07-29 10:37:08 Anna Nowicka Public message
2019-08-13 - Treść wyjaśnień.pdf pdf 50.93 2019-08-13 12:29:25 Anna Nowicka Public message
2019-08-20-treść wyjaśnień.pdf pdf 44.6 2019-08-20 06:46:53 Anna Nowicka Public message
2019.08.28 - treść wyjaśnień.pdf pdf 53.29 2019-08-28 09:26:58 Anna Nowicka Public message
2019-09-02 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 45.43 2019-09-02 13:07:28 Anna Nowicka Public message

Announcements

2019-09-17 13:58 Anna Nowicka W załączeniu przedstawiam zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2019-09-17 - wybór o [...].pdf

2019-09-02 13:07 Anna Nowicka Szanowni Państwo,
w załączeniu informacja z otwarcia ofert w niniejszym Postępowaniu

2019-09-02 - Informa [...].pdf

2019-08-28 09:27 Anna Nowicka Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ

2019.08.28 - treść w [...].pdf

2019-08-20 06:47 Anna Nowicka Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ

2019-08-20-treść wyj [...].pdf

2019-08-13 12:29 Anna Nowicka Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ

2019-08-13 - Treść w [...].pdf

2019-07-29 10:37 Anna Nowicka Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ

2019-07-29 - Treść w [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 415

Send a message