Proceeding: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum

Deadlines:
Posted : 03-07-2019 10:53:00
Placing offers: 13-09-2019 08:00:00
Opening offers : 13-09-2019 09:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1 ZP-008-19 SIWZ 2019.06.27.doc doc 551 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Dok.proj.2_Wentylacja.zip zip 67014.59 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Dok.proj.3_Oświetlenie.zip zip 13803.2 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SIWZ - Podział prac, terminy.pdf pdf 74.73 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SIWZ - Podział kosztów, finansowanie.pdf pdf 27.74 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SIWZ - Zakres prac wyłączonych.pdf pdf 58.6 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Załącznik do dokumentacji projektowej.zip zip 538.85 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Dok.proj.1_1_Termomodernizacja.zip zip 53177.33 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Dok.proj.1_2_Termomodernizacja.zip zip 41199.27 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
Dok.proj.1_3_Termomodernizacja.zip zip 44471.54 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
ZP-008-19 projekt umowy.docx docx 2293.16 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
JEDZ espd-request.zip zip 91.74 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
ogłoszenie 2019-OJS126-307361-pl.pdf pdf 130.44 2019-07-03 10:53:00 Proceeding
ZO-008-19 odpowiedzi.docx docx 2016.85 2019-07-10 08:34:11 Public message
1.3.A_CA - termo - przedmiar_pomocniczy - ZADANIE A.xlsx xlsx 41.27 2019-07-10 08:46:15 Public message
1.3.B_CA - termo - przedmiar_pomocniczy - ZADANIE B.xlsx xlsx 29.51 2019-07-10 08:46:15 Public message
2.3.A_CA2b - przedmiar_pomocniczy - ZADANIE A.xlsx xlsx 66.28 2019-07-10 08:46:15 Public message
2.3.B_CA2b - przedmiar_pomocniczy - ZADANIE B.xlsx xlsx 98.06 2019-07-10 08:46:15 Public message
Dok.proj.2_Wentylacja_dwg.zip zip 30510.76 2019-07-19 14:07:38 Public message
ZP-008-19 odpowiedzi zestaw 2 , 4 i 5.pdf pdf 334.46 2019-07-19 14:07:38 Public message
Dok.proj.1_Termomodernizacja_dwg.zip zip 9930.66 2019-07-19 14:07:38 Public message
Decyzja MKZ 131.pdf pdf 1882.57 2019-07-19 14:11:02 Public message
Decyzja MKZ 141.pdf pdf 387.36 2019-07-19 14:11:02 Public message
ZP-008-19 zmiana SIWZ.pdf pdf 361.12 2019-07-25 13:22:10 Public message
1 ZP-008-19 SIWZ zm. 2019.08.14.doc doc 555 2019-08-14 13:37:38 Public message
ZP-008-19 projekt umowy Zm_190813-1.docx docx 2297.29 2019-08-14 13:39:03 Public message
CA - odpowiedzi.docx docx 3607.39 2019-08-14 13:37:43 Public message
Zał. nr 9 do SIWZ - Podział prac, terminy_zm final.pdf pdf 81.28 2019-08-14 13:37:44 Public message
Zał. nr 10 do SIWZ - Podział kosztów, finansowanie_zm final.pdf pdf 33.05 2019-08-14 13:38:56 Public message
CA_wentylacja_cz.wysoka - Opis_arch.pdf pdf 7680.94 2019-08-21 09:12:01 Public message
CA_wentylacja_cz.wysoka - Rysunki_arch.pdf pdf 18454.56 2019-08-21 09:12:05 Public message
Ekspertyza ppoż 2015.zip zip 58587.43 2019-08-21 09:13:04 Public message
PSP - Postanowienie 183_2015.pdf pdf 3476.1 2019-08-21 09:13:08 Public message
PSP - Postanowienie 183-1_2011(15).pdf pdf 1463.44 2019-08-21 09:13:14 Public message
PSP - Postanowienie 183-2_2015.pdf pdf 1460.42 2019-08-21 09:13:18 Public message
CA - odpowiedzi 2019.08.21.docx docx 2305.01 2019-08-21 12:41:03 Public message
ZP-008-19 zmiana terminu 2019.08.27.docx docx 2302.92 2019-08-27 14:28:44 Public message
ZP-008-19 Info z otwarcia.doc doc 2058.5 2019-09-13 13:06:01 Public message
ZP-008-19 wynik.pdf pdf 646.03 2019-11-07 13:53:05 Public message

Announcements

2019-11-07 13:53 Zamówienia Publiczne wynik postępowania

ZP-008-19 wynik.pdf

2019-09-13 13:06 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-008-19 Info z otw [...].doc

2019-08-27 14:30 Zamówienia Publiczne Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ZP-008-19 zmiana ter [...].docx

2019-08-21 12:41 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

CA - odpowiedzi 2019 [...].docx

2019-08-21 09:13 Zamówienia Publiczne Ekspertyza ppoż oraz postanowienia PSP

Ekspertyza ppoż 2015 [...].zip

PSP - Postanowienie [...].pdf

PSP - Postanowienie [...].pdf

PSP - Postanowienie [...].pdf

2019-08-21 09:12 Zamówienia Publiczne Archiwalny projekt wentylacji mechanicznej w części wysokiej budynku CA

CA_wentylacja_cz.wys [...].pdf

CA_wentylacja_cz.wys [...].pdf

2019-08-14 13:39 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Nowa wersja SIWZ.
Nowa wersja zał. nr 7 - projektu umowy, z zaznaczonymi zmianami.
Nowa wersja załączników nr 9 i 10.

1 ZP-008-19 SIWZ zm. [...].doc

ZP-008-19 projekt um [...].docx

CA - odpowiedzi.docx

Zał. nr 9 do SIWZ - [...].pdf

Zał. nr 10 do SIWZ - [...].pdf

2019-07-25 13:22 Zamówienia Publiczne Zmiana SIWZ- zmiana terminu składania ofert

ZP-008-19 zmiana SIW [...].pdf

2019-07-19 14:11 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania - zestaw 2,4 i 5

Dok.proj.2_Wentylacj [...].zip

ZP-008-19 odpowiedzi [...].pdf

Dok.proj.1_Termomode [...].zip

Decyzja MKZ 131.pdf

Decyzja MKZ 141.pdf

2019-07-10 08:47 Zamówienia Publiczne Przedmiary pomocnicze

1.3.A_CA - termo - p [...].xlsx

1.3.B_CA - termo - p [...].xlsx

2.3.A_CA2b - przedmi [...].xlsx

2.3.B_CA2b - przedmi [...].xlsx

2019-07-10 08:34 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 2019.09.10

ZO-008-19 odpowiedzi [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4259