Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zastepcza komunikacja autobusowa nr PRT3-251-3-2019 „Zastępcza komunikacja autobusowa Kraków Płaszów – Zakopane, ,Kraków Główny – Katowice, Kraków Płaszów – Bielsko Biała ,Żegiestów – Krynica Zdrój”

Ewa Borysiewicz
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Małopolski Zakład w Krakowie
Deadlines:
Posted : 06-05-2019 08:00:00
Placing offers: 16-05-2019 10:00:00
Opening offers : 16-05-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.docx docx 88.11 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.53 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
SIWZ z załacznikami.pdf pdf 2419.28 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 114.93 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
Kalk zad D KKZ - Muszyna -Krynica Zdr.- 09.06.-28.06.2019r., -III cykl.xls xls 120.5 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
kal - zad C KKZ KP-Bielsko Biała Gł.09.06.-31.08.2019.xls xls 139.5 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
Kalk zad B KKZ-KA-I-Zabierzów-TSB-9.06.- 31.08.2019r..xls xls 133 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
Kalk zad A KKZ Kp-Sucha B.-Zakoapne 10.06.-31.08.2019.xls xls 133.5 2019-05-06 08:00:00 Proceeding
Siwz z poprawiona treścią i zalącznikami.pdf pdf 3512.94 2019-05-08 07:36:11 Proceeding
Pytanie i odpowiedź.pdf pdf 48.51 2019-05-09 10:18:05 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 2.pdf pdf 42.43 2019-05-13 11:26:13 Public message
2a -informacja o wyborze na strone.pdf pdf 120.92 2019-05-24 11:39:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 72.63 2019-05-16 12:51:32 Public message

Announcements

2019-05-24 11:40 Ewa Borysiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2a -informacja o wyb [...].pdf

2019-05-16 12:52 Ewa Borysiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-05-13 11:27 Ewa Borysiewicz Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer