Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Jagiełły, dz. ew. nr 105/9.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Deadlines:
Published : 11-04-2019 10:25:00
Placing offers : 18-04-2019 10:24:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

W zakres zamówienia wchodzą:          

- Prace budowlane:Piłkochwyt wykonany z ocynkowanych i powleczonychpoliesterem rur kwadratowych 80x80x3mm w kolorze zielonym, które obsadzone będąw fundamencie o wymiarach 50x50x130cm z betonu C20/25. Każdy słupek zwieńczonyjest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Piłkochwyt z siatkiochronnej bezwęzłowej z polipropylenu o oczkach 10x10cm, przekroju 4 mm wkolorze zielonym.Długość:- L=34,10m od strony zachodniej (część I - za bramką),- L=30,70m od strony wschodniej (część I - za bramką),- L=11,6+6,8=18,4m od strony północnej (część I,II, –wzdłuż boiska)- L=49,6+3,2=52,8m od strony południowej (część I,II –wzdłuż boiska). 

Uwaga: Prace winny zostać wykonanezgodnie z kosztorysem ofertowym. 

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Część rys. 1.pdf pdf 8472.25 2019-04-12 11:24:58 Proceeding
Opis.pdf pdf 6029.29 2019-04-12 11:25:01 Proceeding
W1MODERNIZACJA PIŁKOCHWYTÓW JAGIEŁŁY 2INOWROCŁAW.html html 5.81 2019-04-12 11:25:01 Proceeding
W4MODERNIZACJA PIŁKOCHWYTÓW JAGIEŁŁY 2INOWROCŁAW.html html 9.97 2019-04-12 11:25:03 Proceeding

Announcements

2019-04-26 14:46 Anna Smyka Informuję, iż postępowanie (ID 216058) pn.: ,,Budowa piłkochwytów na terenie boiska przy ul. Władysława Jagiełły, dz. ew. nr 105/9
w Inowrocławiu’’ zostało unieważnione. Do ww. zadania przystąpiły cztery firmy, które nie spełniały kryterium finansowego. Miasto Inowrocław posiada określoną kwotę na ww. zadanie i nie może zwiększyć tej kwoty do cen złożonych ofert.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Jagiełły, dz. ew. nr 105/9. W zakres zamówienia wchodzą: - Prace budowlane: Piłkochwyt wykonany z ocynkowanych i powleczonych poliesterem rur kwadratowych 80x80x3mm w kolorze zielonym, które obsadzone będą w fundamencie o wymiarach 50x50x130cm z betonu C20/25. Każdy słupek zwieńczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Piłkochwyt z siatki ochronnej bezwęzłowej z polipropylenu o oczkach 10x10cm, przekroju 4 mm w kolorze zielonym. Długość: - L=34,10m od strony zachodniej (część I - za bramką), - L=30,70m od strony wschodniej (część I - za bramką), - L=11,6+6,8=18,4m od strony północnej (część I,II, – wzdłuż boiska) - L=49,6+3,2=52,8m od strony południowej (część I,II – wzdłuż boiska). 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517