Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Modernizacja piłkochwytów JAGIEŁŁY Inowrocław
  Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA PIŁKOCHWYTÓW JAGIEŁŁY 2INOWROCŁAW  
W1 Obmiar robót wyk.dn.01.03.2019 str. 1
Nr Nazwa Jednostka miary Ilość
1 Modernizacja boiska    
1.1 Piłkochwyty    
20 KNR 2-23 401-1 [R=0,955]
Ogrodzenie  z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur stalowych, wys.3 m
m 136,00
34,1+30,7+11,6+6,8+52,8 136,00
30 KNR 2-23 401-2 [R=0,955]
Ogrodzenie  z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur stalowych, dodatek za następny 1 m wysokości
m 136,00
----- Koniec wydruku -----