Kosztorysowanie FORTE 18.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Modernizacja piłkochwytów JAGIEŁŁY Inowrocław
  Poziom cen:I kw 2019  
Waluta:złoty
Identyfikator kosztorysu: MODERNIZACJA PIŁKOCHWYTÓW JAGIEŁŁY 2INOWROCŁAW
W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn.01.03.2019 str. 1
Lp Kod Nazwa JM Ilość Cena Wartość
1 1323701 Słupki z rur stalowych kg 1 672,8000    
2 1331202 Lina stal.1-skrętna z drutu z akcesoriami kg 56,1680    
3 1331511 Siatka .d:2.8mm m2 141,4400    
4 1331511 Siatka d:2.8mm m2 415,7520    
5 2370606 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25 m3 2,7200    
6   Materiały  pomocnicze        
    R a z e m   k o s z t o r y s