Proceeding: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium AltumOgłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

Deadlines:
Posted : 30-01-2019 10:02:53
Placing offers: 07-03-2019 08:00:00
Opening offers : 07-03-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1 ZP-058-18 SIWZ.doc doc 537.5 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Dok.proj.1_Termomodernizacja - Cz.1.zip zip 59511.92 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Dok.proj.1_Termomodernizacja - Cz.2.zip zip 48284.3 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Dok.proj.1_Termomodernizacja - Cz.3.zip zip 31023.25 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Dok.proj.2_Wentylacja.zip zip 67014.59 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Dok.proj.3_Oświetlenie.zip zip 13803.2 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Dok.proj.Załącznik.zip zip 538.85 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Klauzula informacyjna RODO.docx docx 22.39 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
ogłoszenie 2019-OJS021-044944-pl.pdf pdf 120.67 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ espd-request.zip zip 91.13 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ - ZP-058-18 projekt umowy.docx docx 2265.41 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Zał. nr 9 do SIWZ - Podział prac, terminy.pdf pdf 75.21 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Zał. nr 9 do SIWZ - Zał. rys. Parking - wyłączenia.pdf pdf 1853.67 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Zał. nr 10 do SIWZ - Podział kosztów, finansowanie.pdf pdf 27.48 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
Zał. nr 11 do SIWZ - Zakres prac wyłączonych.pdf pdf 58.6 2019-01-30 10:02:53 Proceeding
1 ZP-058-18 zmiana załacznika 2019.02.20.doc doc 2252.5 2019-02-21 09:16:01 Public message
ZP-058-18 Formularz oferty - wersja 2019.02.20.docx docx 212.05 2019-02-21 09:16:01 Public message
ZP-058-18 Info z otwarcia.doc doc 2054 2019-03-07 13:00:41 Public message
ZP-058-18 wynik.doc doc 295.5 2019-03-27 08:41:58 Public message

Announcements

2019-03-27 08:43 Zamówienia Publiczne Wynik postępowania

ZP-058-18 wynik.doc

2019-03-07 13:00 Tomasz Lulka Informacja z otwarcia ofert

ZP-058-18 Info z otw [...].doc

2019-02-21 09:16 Tomasz Lulka Zmiana formularza oferty (załącznik nr 1)

1 ZP-058-18 zmiana z [...].doc

ZP-058-18 Formularz [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1123