Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie naprawy asynchronicznych silników trakcyjnych typu TMF 59-39-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78 PRE-251/15/2018

Renata Dąbkowska
POLREGIO S.A. Department: Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Deadlines:
Published : 13-11-2018 14:24:32
Placing offers : 28-12-2018 12:00:00
Offers opening : 28-12-2018 12:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszeniel.pdf pdf 130.11 2018-11-13 14:24:32 Proceeding
Formularz JEDZ.docx docx 50.52 2018-11-13 14:24:32 Proceeding
załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 120.97 2018-11-13 14:24:32 Proceeding
SIWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 1450.32 2018-11-13 14:24:32 Proceeding
Zmiana do SIWZ.pdf pdf 103.02 2018-12-13 09:13:33 Proceeding
Ogłoszenie zmian 2018-OJS240-549196-pl.pdf pdf 77.14 2018-12-13 09:13:54 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 31.83 2018-12-28 14:24:04 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 30.07 2018-12-28 14:33:34 Public message

Announcements

2018-12-28 14:33 Renata Dąbkowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2018-12-28 14:24 Renata Dąbkowska Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2018-12-13 09:19 Renata Dąbkowska Zamieszczono zmiany do SIWZ oraz ogłoszenie zmian.
2018-12-10 12:01 Renata Dąbkowska Zmiana terminu otwarcia ofert - modyfikacja SIWZ

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 558