Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
468871 DOA.202.391.2021 Okresowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej na terenie obiektów będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Gabriela Różańska 2021-06-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
446400 ZP.201.10.2021 Zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych: Umińskiego 19 ABC, Nowe Zagórze 5-7, Woźna 13, Św. Wojciecha 29, ul. Szamarzewskiego 18 w Poznaniu Zuzanna Piotrowicz 2021-06-21 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
468070 DE.404.752.2021 Sporządzenie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i budowlanym dla NZOZ-u przy ul. Opolska 58 w Poznaniu Lucyna Domańska 2021-06-14 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
460561 Dostawa urządzeń pomiarowych - Kamery termowizyjnej i Detektora termicznego Paweł Grześkowiak 2021-06-09 11:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
462264 DE.404.752.2021 Sporządzenie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i budowlanym dla NZOZ-u przy ul. Opolska 58 w Poznaniu Lucyna Domańska 2021-06-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
463326 ZP.201.18.2021 Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w podziale na IV części Zuzanna Piotrowicz 2021-06-07 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
464965 DOA.202.338.2021 Wykonanie 4 usług kwartalnej kontroli funkcjonalnej placów zabaw będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Gabriela Różańska 2021-06-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
461739 DE.403.30.2021 Okresowe, co najmniej raz na pięć lat, kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją zasobu Lucyna Domańska 2021-06-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
461660 DOA.202.315.2021 Modernizacja terenu wokół pawilonu handlowego ul. Swobody 22-24, Poznań Dawid Moliński 2021-06-07 08:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
462495 ZP.201.17.2021 Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Zuzanna Piotrowicz 2021-06-02 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
459637 ZP.201.15.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, a także zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby i terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego Zuzanna Piotrowicz 2021-06-02 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
462262 DOA.202.356.2021 Zakup wodomierzy dla najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych Adrian Maćkowiak 2021-05-31 08:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
409392 DE.403.105.2020 Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie lokali, części wspólnych, terenów przyległych do nieruchomości. Kinga Gutmańska 2020-12-22 15:36:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
171633 tonery do drukarki Michał Fojt 2018-11-16 10:26:00 - - Go to