Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
251959 Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym, w podziale na VI części. Anna Rosińska-Polak 2019-09-25 12:00:00 Announcement about order Go to
256099 DOA.200.19/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie POK 4 Magdalena Swornowska-Sajniak 2019-09-25 13:00:00 Announcement about order Go to
257435 DOA.200.20.2019 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu Justyna Bittner-Dobak 2019-10-09 12:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
247144 Świadczenie usług pogotowia technicznego na nieruchomosciach stanowiących komunalny zasób mieszkalny i użytkowy Miasta Poznania w podziale na 5 części DOA.200.17/2019 Anna Rosińska-Polak 2019-09-05 13:00:00 Announcement about order Go to
246570 DOA.200.16/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 2 części Magdalena Swornowska-Sajniak 2019-08-21 12:00:00 Announcement about order Go to
245936 DOA.200.15.2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych z halą garażową/halami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi małą architekturą, sieciami i przyłączami wod-kan, kanalizacją deszczową i wyjazdem na drogę publiczną z terenu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Nadolnik na działkach o numerach ewidencyjnych 11/20, 11/16, 11/14, 26/4 arkusz 9 i 2/21 arkusz 12 obręb 1 (Główna) z dojazdem do drogi publicznej zlokalizowanej na działce 23/7 arkusz 9 przez działkę 11/18 arkusz 9 i dojściem pieszym przez działki 11/18 i 11/24 arkusz 9, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji pozwalających na budowę zespołu budynków wraz z infrastrukturą oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac. Anna Rosińska-Polak 2019-08-20 12:00:00 Announcement about order Go to
242456 DOA.200.13/2019 - Ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Mickiewicza 31 pl. Kolegiacki 12a, w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji Justyna Bittner-Dobak 2019-08-14 12:00:00 Announcement about order Go to
244449 DOA.200.14/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 2 części Justyna Bittner-Dobak 2019-08-12 12:00:00 Announcement about order Go to
218058 DOA.200.9/2019 - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pięciu budynków Magdalena Swornowska-Sajniak 2019-06-05 12:00:00 Announcement about order Go to
218471 DOA.200.11/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 2 części Justyna Bittner-Dobak 2019-05-27 12:00:00 Announcement about order Go to
218464 DOA.200.10/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 2 części Justyna Bittner-Dobak 2019-05-24 13:00:00 Announcement about order Go to
218431 DOA.200.12/2019 - Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 2 części Magdalena Swornowska-Sajniak 2019-05-24 12:00:00 Announcement about order Go to
208478 DOA.200.8/2019 - Ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Mickiewicza 31 pl. Kolegiacki 12a, w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji Justyna Bittner-Dobak 2019-04-19 11:00:00 Announcement about order Go to