Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853875 Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku użytkowym usytuowanym przy ul. Kramarskiej 32 w Poznaniu. Katarzyna Bożys 2023-12-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
853610 ARTYKUŁY BIUROWE 2024 ARTYKUŁY BIUROWE - zakup i sukcesywna dostawa dla ZKZL sp. z o. o. w Poznaniu na rok 2024 Tomasz Michalak 2023-12-05 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853000 DOA.202.734.2023 Wykonanie Aplikacji do obsługi tablic informacyjnych i systemu informacji głosowej dla potrzeb Dworca autobusowego Poznań Główny, wraz z zakupem, dostawą i montażem 2 (dwóch) monitorów z informacją o odjazdach i przyjazdach do zamontowania nad kasami na Dworcu (monitory wewnętrzne), sprzętu do obsługi systemów, demontażem i utylizacją starych monitorów/tablic, oraz wdrożeniem całego systemu i świadczeniem usług Serwisu Utrzymaniowego (cz. I) Aleksandra Szych 2023-12-06 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
852246 DOA.202.747.2023 Montaż gniazda siłowego zewnętrznego na stanowisku odjazdowo-przyjazdowym nr 10 w obrębie Dworca autobusowego Poznań Główny Aleksandra Szych 2023-12-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
849251 ZP.201.78.2023 „Modernizacja pokrycia dachowego oraz remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku Zarządu Transportu Miejskiego Dworzec Śródka w Poznaniu ul. Jana Pawła II 4” Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
849218 ZP.201.80.2023 Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 2 części Karolina Nowicka 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
857179 DOA.202.765.2023 Podłączenie instalacji gazowej w lokalu nr 10 przy ul. Składowej 12 w Poznaniu Joanna Antoniewicz 2023-12-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
855282 DOA.202.757.2023 Centralny system logowania, raportowania i korelacji, umożliwiający centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń funkcjonujących w ZKZL sp. z o.o.. Michał Fojt 2023-12-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855275 DOA.202.758.2023 Niezależne środowisko IT na potrzeby Dworca Autobusowego Poznań Główny Michał Fojt 2023-12-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
854906 DOA.202.751.2023 system UPS Michał Fojt 2023-12-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855281 DOA.202.756.2023 Urządzenia dostępowe do sieci WiFi oraz system zarządzania dostępem do sieci Michał Fojt 2023-12-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853316 DOA.202.681.2023 Sporządzenie koncepcji architektonicznej, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu, a nadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych planowanych do realizacji przy ul. Jarzębowej w Poznaniu (dz. nr 22/4, ark. 22, obr. 60, Dębiec). Małgorzata Babińska – Karaśkiewicz 2023-12-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
851566 ZP.201.81.2023 Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o., w podziale na II części Sara Kwaśna 2023-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
854070 DOA.202.722.2023 Remont pomieszczenia WC w budynku NZOZ na Os Marysieńki 25. Karol Słoński 2023-11-30 11:15:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
851916 DOA.202.737.2023 Najem wraz z dostarczeniem, montażem i podłączeniem zbiornika do instalacji budynku M7 przy ul. Darzyborskiej, utrzymanie zbiornika oraz sprzedaż i dostawa gazu. Joanna Kryske 2023-11-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
848511 DOA.202.718.2023 Podłączenie instalacji gazowej w lokalu nr 10 przy ul. Składowej 12 w Poznaniu Joanna Antoniewicz 2023-11-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
846901 ZP.200.22.2023 Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości oraz w lokalach znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 2 części Karolina Nowicka 2023-11-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
857101 DOA.202.767.2023 Wykonanie prac budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Sikorskiego 24 Joanna Antoniewicz 2023-12-04 09:26:45 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
851447 DOA.202.737.2023 Najem wraz z dostarczeniem, montażem i podłączeniem zbiornika do instalacji budynku M7 przy ul. Darzyborskiej, utrzymanie zbiornika oraz sprzedaż i dostawa gazu. Joanna Kryske 2023-11-22 14:51:18 Zapytanie ofertowe Supply Go to
843620 DOA.202.619.2023 Wymiana rynien, ryr spustowych i pasa nadrynnowego -al. Marcinkowskiego 24 w Poznaniu Agnieszka Pawlicka 2023-11-09 07:55:08 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
834681 Wymiana istniejących gablot stalowych na nowe przy ul. Plac Kolegiacki 12 w Poznaniu Cyryl Maksimowski 2023-10-26 10:53:39 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
824571 ZP.201.69.2023 Modernizacja budynku przy ul. Zeylanda 5 w Poznaniu Karolina Nowicka 2023-10-05 11:21:09 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826788 DOA.202.581.2023 Wymiana i montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z wymianą unifonów w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Kantaka 8-9 w Poznaniu Agnieszka Pawlicka 2023-10-04 12:51:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
789422 DOA.202.340.2023 Świadczenie usług polegających na przeglądzie i serwisie Logoterm zlokalizowanych w budynkach należących do zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. (POK 1, POK 2, POK 3, POK 4, POK 5) Karol Słoński 2023-07-13 15:03:19 Zapytanie ofertowe Service Go to
786262 DOA.202.340.2023 Świadczenie usług polegających na przeglądzie i serwisie Logoterm zlokalizowanych w budynkach należących do zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie miasta Poznania. (POK 1, POK 2, POK 3, POK 4, POK 5) Karol Słoński 2023-07-05 12:04:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
776747 DOA.202.149.2023 Montaż systemowej wiaty na gromadzenie odpadów stałych wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża przy ul. Wenecjańska 6 w Poznaniu Cyryl Maksimowski 2023-06-15 08:31:52 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
770768 DOA.202.149.2023 Montaż systemowej wiaty na gromadzenie odpadów stałych wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża przy ul. Wenecjańska 6 w Poznaniu Cyryl Maksimowski 2023-06-14 10:19:22 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
836693 DOA.202.360.2023 wymiana oświetlenia wewnętrznego ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu Łukasz Nowaczyk 2023-11-06 10:10:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
838235 DOA.202.644.2023 skoszenie trawy i usunięcie krzewów z dna i skarpy - zbiornik retencyjny przy ul. Opolskiej Małgorzata Mańczak 2023-11-09 08:11:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
833668 DOA.202.626.2023 Montaż instalacji domofonowej cyfrowej w lokalach budynku przy ul. Garbary 47 w Poznaniu Agnieszka Pawlicka 2023-10-25 11:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
829460 DOA.202.512.2023 Remont 3 klatek schodowych - Umińskiego 19AB w Poznaniu Małgorzata Mańczak 2023-11-09 08:11:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
829408 DOA.202.511.2023 naprawa dachu papowego wraz z naprawą gzymsów i pęknięć ścian przy ul. Opolskiej 81 w Poznaniu Małgorzata Mańczak 2023-11-09 08:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
826308 WODA PITNA - 2023 WODA PITNA DO DYSTRYBUTORÓW na 2023-2024 - Zakup i dostawa naturalnej wody źródlanej dla ZKZL sp. z o. o. w Poznaniu. Tomasz Michalak 2023-10-23 10:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
824285 DOA.202.528.2023 Wymiana i montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z wymianą unifonów w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Nowowiejskiego 23 w Poznaniu Agnieszka Pawlicka 2023-10-25 11:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
805876 ZP.200.12.2023 Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części. Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek 2023-10-19 14:02:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
795016 ZP.200.11.2023 Świadczenie usług Pogotowia Technicznego dla nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w podziale na 5 części Grzegorz Pęczek 2023-10-18 14:17:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
797368 Zaprojektowanie i wykonanie zmiany sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Calliera 3 m 16 w Poznaniu oraz montaż kotłów gazowych w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Calliera 3/ul. Kolejowa 49 w Poznaniu. Katarzyna Bożys 2023-08-22 14:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to