Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
709587 ZO-39.2022 ZO- 39.2022 - Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości w roku 2023. Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
709268 ZO-38/2022 Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług informatycznych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w 2023r. Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
702949 2022/BZP 00485759/01 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU BIUROWO – LABORATORYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. GRABOWEJ 1A W ROKU 2023 - TP-18.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
699038 2022/BZP 00471431/01 ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 - TP-16.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-21 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
705097 2022/BZP 00493809/01 USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI - TP-15.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
707085 ZO-37/2022 Dostawa sprzętu komputerowego : Urządzenie pamięci przenośnej Pendrive , stacja dokujących do laptopa, monitor komputerowy Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-20 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
705674 ZO - 35/2022 „Dostawa paliw płynnych do zbiorników pojazdów i sprzętu silnikowego poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe dla potrzeb Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
706128 ZO 36/2022 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
702945 2022/BZP 00044915/24/P „ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA ORAZ USŁUG PORTIERSKICH W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. GRABOWEJ 1A W KATOWICACH W ROKU 2023” - TP-19.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697592 ZO - 33/2022 Konserwacja dźwigów i platform zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-12-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to