Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
656193 2022/S 164-463952 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
549543 ZO- 31/2021 Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług informatycznych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
549479 ZO- 30/2021 Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych do samochodów służbowych i maszyn eksploatacyjnych Ślaskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-13 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
543290 2021/BZP 00286885/01 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” (nr postępowania TP-3.2021) Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
543184 ZO-29/2021 Sporządzenie sprawozdania technicznego z obmiaru 3 pryzm węgla (ekogroszku) Zespół Zamówień Publicznych 2021-12-01 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
540062 ZO - 28/2021 Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2021-11-24 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
531842 ZO- 27/2021 Montaż zaworu antyskażeniowego oraz remont studni wodomierzowej na terenie nieruchomości przy ul. Wręczyckiej 11A w Częstochowie Zespół Zamówień Publicznych 2021-11-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
529439 ZO- 26/2021 "Dostawa 3 szt. kamer zewnętrznych do budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach" Zespół Zamówień Publicznych 2021-11-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
525327 ZO- 25/2021 "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości " Zespół Zamówień Publicznych 2021-10-29 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
516505 ZO - 24/2021 Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Zespół Zamówień Publicznych 2021-10-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
510994 Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Zespół Zamówień Publicznych 2021-09-27 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to