Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
742547 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na usługę wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2023-03-22 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
740674 ZO-9/2023 Akustyczne wyciszenie 3 sztuk drzwi wewnętrznych znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2023-03-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
741287 ZO - 10/2023 Usługa przeprowadzenia rocznego przeglądu kominiarskiego wraz z czyszczeniem przewodów kominowych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2023-03-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
728629 ZO- 7/2023 Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń w budynku przy ul. Częstochowska 1 w Parzymiechach Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
725728 ZO-5/2023 Wykonanie przeglądu sprzetu ochrony ppoż ( gaśnic, hydrantów) znajdujących się na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11A Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722477 2023/BZP 00069930/01/P „SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH ” TP-1.2023 Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-10 13:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
722803 ZO-4/2023 Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisu urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
722729 ZO-3/2023 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
719816 ZO-2/2023 Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
716095 ZO- 1/2023 Opracowanie taryfy dla ciepła Zespół Zamówień Publicznych 2023-01-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to