Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719816 ZO-2/2023 Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
660014 2022/BZP 00336014/01 „ROBOTY BUDOWLANE NA NIERUCHOMOŚCIACH ZARZADZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-8.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
653321 2022/BZP 00311165/01 „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649208 ZO-23/2022 Zakup i dostawa flag Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-11 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
646408 Dostawa papieru ksero Sekretariat 2022-08-04 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
643242 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia "Dostawa oraz montaż ogrodzenia w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4" Zespół Zamówień Publicznych 2022-07-29 13:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
641507 ZO - 22/2022 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Zespół Zamówień Publicznych 2022-07-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
630776 ZO - 21/2022 Jednorazowa usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-07-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619394 ZO - 20/2022 Jednorazowa usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622055 ZO - 19/2022 Przeprowadzenie rocznego przeglądu instalacji gazowej na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-09 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622872 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia "Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej" Zespół Zamówień Publicznych 2022-06-09 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to