Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
767429 Zapytanie o cenę papier ksero Sekretariat 2023-05-22 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
765528 ZO - 19/2023 Usługa koszenia terenów zielonych oraz usługa uporządkowania terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2023-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
764921 ZO- 18/2023 Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 Zespół Zamówień Publicznych 2023-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
757009 ZO- 17/2023 Wykonanie półrocznych, rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2023-04-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
755455 ZO-16/2023 Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku przy ul. Szczyrkowskiej 75 w Bystrej Zespół Zamówień Publicznych 2023-04-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
747390 ZO-14.2023 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych 9 (dziewięciu) robót budowlanych Zespół Zamówień Publicznych 2023-04-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
756984 Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na usługę wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Wręczyckiej 11A w Częstochowie Zespół Zamówień Publicznych 2023-04-25 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
750752 ZO-15/2023 „Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości” Zespół Zamówień Publicznych 2023-04-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
747578 ZO-13/2023 Wymiana lin nośnych w dwóch dźwigach osobowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2023-04-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
746455 ZO - 12/2023 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Zespół Zamówień Publicznych 2023-03-31 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to