Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
830518 2023/BZP 00436940 „Dostawa wraz z montażem Systemu Kontroli Dostępu w holu głównym na parterze budynku biurowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”. Zespół Zamówień Publicznych 2023-10-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
815720 ZO- 27/2023 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych dla 3 zadań Zespół Zamówień Publicznych 2023-09-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
811171 2023/BZP 00371762/01 Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-09-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805315 2023/BZP 00351770 Dostawa materiału opałowego do nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
800655 ZO-24/2023 Dostawa z montażem urzadzenia klimatyzacyjnego wraz z nową instalacją chłodniczą do pomieszczenia biurowego Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
796943 ZO-23/2023 Wykonanie okresowego przeglądu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydratów) znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach oraz przy ul. Grabowej 1A w Katowicach . Zespół Zamówień Publicznych 2023-07-28 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
795014 ZO-22/2023 Przeprowadzenie rocznej kontroli instalacji gazowej na nieruchomościach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2023-07-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
776600 ZO-21/2023 Wykonanie okresowego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2023-06-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
770952 2023/BZP 00228333 „ZAPROJEKTOWANIE I DOSTAWA MOBILNYCH WEWNĘTRZNYCH OGRODÓW WERTYKALNYCH DLA BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23” Zespół Zamówień Publicznych 2023-05-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
766490 ZO-20/2023 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 17 pomieszczeń biurowych znajdujących się w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11A Zespół Zamówień Publicznych 2023-05-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
807396 2023/BZP 00069930/04/P Roboty budowlane na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości z podziałem na 10 części Zespół Zamówień Publicznych 2023-08-29 13:16:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to