Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719816 ZO-2/2023 Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego Zespół Zamówień Publicznych 2023-02-02 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692144 ZO- 30/2022 Świadczenie usług pocztowych dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w 2023r. Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690373 ZO - 28/2022 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
686370 ZO- 27.2022 Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
683423 2022/BZP 00416136/01 „ODŚWIEŻENIE BOCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W OŚMIOKONDYGNACYJNYM BUDYNKU WRAZ ZE SPOCZNIKAMI (8 PIĘTER+8 PÓŁPIĘTER) URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO” Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
683074 ZO - 26/2022 „Sporządzenie sprawozdania technicznego z obmiaru 3 pryzm węgla ( ekogroszku )” Zespół Zamówień Publicznych 2022-11-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
677239 2022/BZP 00396150/01 „ZAPROJEKTOWANIE I DOSTAWA MOBILNYCH WEWNĘTRZNYCH OGRODÓW WERTYKALNYCH DLA BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
679368 ZO-25.2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
656193 2022/S 164-463952 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
663495 2022/BZP 00348223/01 ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23" - TP-6.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
663898 ZO - 24/2022 Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
677929 ZO-25.2022 Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) odświeżenia sektora „B” oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-10-20 23:07:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to