Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
656193 2022/S 164-463952 „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-09-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
587934 2022/BZP 00044915/05/P „DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-25 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
588470 ZO - 12/2022 Wykonanie okresowego przegladu urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach zarządzanych przez ŚZN Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
586362 ZO-9.2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych 7 (siedmiu) robót budowlanych” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585945 ZO-10.2022 „Wykonanie kompleksowego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (w skrócie: STWiOR) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynku portierni w Gliwicach przy ul. Ślusarskiej 4” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585214 ZO-11.2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-18 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
584543 ZO-8/2022 „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla prac remontowych i adaptacyjnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578592 2022/BZP 00068093/01 „USŁUGA ADMINISTROWANIA I DOZOROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-2.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
580702 ZO-4/2022 Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578708 ZO- 7/2022 Przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń w budynku przy ul. Częstochowska 1 w Parzymiechach Zespół Zamówień Publicznych 2022-03-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
578249 Artykuły spożywcze Sekretariat 2022-03-01 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
651169 2022/BZP 00044915/09/P „WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH” TP-7.2022 Zespół Zamówień Publicznych 2022-08-18 15:25:18 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601432 ZO - 15/2022 Wykonanie okresowego przegladu sprzętu ochrony ppoż. ( tj. gaśnic, hydrantów) znajdujacych się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 oraz Grabowej 1A w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 2022-04-20 13:18:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
576031 ZO-5/2022 Obsługa prawna Śląskiego Zarządu Nieruchomości Zespół Zamówień Publicznych 2022-02-25 11:34:42 Zapytanie ofertowe Service Go to