Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
868185 ZP-014/D/RZ/2023 Dostawa, wdrożenie i obsługa stacjonarnego systemu odczytu danych z wodomierzy Dział zamówień 2024-05-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
889172 ZP-001/Rb/RZ/2024 "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy" Dział zamówień 2024-05-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
858086 ZP-013/U/RZ/2023 Załadunek, transport i przetworzenie odpadu o kodzie 190805 Dział zamówień 2024-01-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
854192 ZP-016/D/RZ/2023 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. Dział zamówień 2023-12-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
841901 ZP-011/D/RZ/2023 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o. Dział zamówień 2023-11-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
815739 ZP-012/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa. Etap III. Część 1 . Dział zamówień 2023-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
796881 ZP-010/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa - etap III. Część 1. Dział zamówień 2023-08-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
756479 ZP-008/D/RZ/2023 Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan. Dostawa - etap III. Dział zamówień 2023-06-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
764660 ZP-009/Rb/RZ/2023 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb. Część 1A, Część 1B Dział zamówień 2023-05-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
740381 ZP-006/Rb/RZ/2023 "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc" Dział zamówień 2023-04-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
741320 ZP-006/Rb/RZ/2022 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Renowacja. Część 4.” Dział zamówień 2023-04-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
744312 ZP-007/Rb/RZ/2023 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa. Część 2. Dział zamówień 2023-04-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings