Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-014/D/RZ/2023 Dostawa, wdrożenie i obsługa stacjonarnego systemu odczytu danych z wodomierzy

Katarzyna Ibiańska
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 22-12-2023 11:06:00
Placing offers : 22-05-2024 11:00:00
Offers opening : 22-05-2024 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 656.64 2023-12-22 11:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 702.14 2023-12-22 11:06:00 Proceeding
Informacja o wniesieniu odwołania i wezwanie do przystąpienia do postepowania odwoławczego.pdf pdf 242.48 2024-01-03 12:33:53 Public message
Odwołanie_EMITEL.zip zip 18112.42 2024-01-03 12:33:53 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 193.6 2024-01-19 14:06:47 Public message
Zmiana ogłoszenia 1.pdf pdf 156.12 2024-01-19 14:12:20 Public message
Zmiana 2 treści SWZ.pdf pdf 186.06 2024-02-08 12:06:37 Public message
Zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 127.48 2024-02-08 12:08:16 Public message
Wyjaśnienia 1 Zmiany 3 treści SWZ.zip zip 1540.62 2024-02-26 11:36:02 Public message
Zmiana ogłoszenia 3.pdf pdf 108.01 2024-02-26 11:37:13 Public message
zmiany 4 treści SWZ.pdf pdf 194.82 2024-03-11 12:49:10 Public message
Zmiana ogłoszenia 4.pdf pdf 107.93 2024-03-11 12:51:04 Public message
Informacja o zebraniu.pdf pdf 185.52 2024-03-11 12:54:44 Public message
zmiana 5 treści SWZ.pdf pdf 192.25 2024-03-22 11:58:30 Public message
Zmiana ogłoszenia 5.pdf pdf 107.94 2024-03-22 12:00:24 Public message
Zmiany 6 treści SWZ.pdf pdf 192.78 2024-04-05 11:40:29 Public message
Zmiana ogłoszenia 6.pdf pdf 107.91 2024-04-05 11:41:35 Public message
Wyjaśnienia2 zmiany7.zip zip 1467.38 2024-04-16 13:59:23 Public message
Zmiana ogłoszenia 7.pdf pdf 108.11 2024-04-16 14:00:33 Public message
Wyjaśnienia3 zmiany8.pdf pdf 295.98 2024-05-02 09:56:02 Public message
Zmiany 9 treści SWZ.pdf pdf 195.73 2024-05-13 09:25:44 Public message
Zmiana ogłoszenia 8.pdf pdf 108.05 2024-05-13 09:27:15 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 39.46 2024-05-22 11:26:34 Public message
Informacja o złozonych ofertach.docx docx 40.76 2024-05-23 11:55:25 Public message

Announcements

2024-05-23 11:55 Katarzyna Ibiańska Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o złożonych ofertach

Informacja o złozony [...].docx

2024-05-22 11:26 Katarzyna Ibiańska Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].docx

2024-05-13 09:27 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 8. [...].pdf

2024-05-13 09:25 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Zmiany 9 treści SWZ. [...].pdf

2024-05-02 09:56 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Wyjaśnienia3 zmiany8 [...].pdf

2024-04-16 14:00 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 7. [...].pdf

2024-04-16 13:59 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Wyjaśnienia2 zmiany7 [...].zip

2024-04-05 11:41 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 6. [...].pdf

2024-04-05 11:40 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Zmiany 6 treści SWZ. [...].pdf

2024-03-22 12:00 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 5. [...].pdf

2024-03-22 11:58 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

zmiana 5 treści SWZ. [...].pdf

2024-03-11 12:54 Xymena Kręciszewska Zamawiający udostępnia informacje o zebraniu Wykonawców.

Informacja o zebrani [...].pdf

2024-03-11 12:51 Xymena Kręciszewska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 4. [...].pdf

2024-03-11 12:49 Xymena Kręciszewska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

zmiany 4 treści SWZ. [...].pdf

2024-02-26 11:37 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 3. [...].pdf

2024-02-26 11:36 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Wyjaśnienia 1 Zmiany [...].zip

2024-02-08 12:08 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2024-02-08 12:06 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Zmiana 2 treści SWZ. [...].pdf

2024-01-19 14:12 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia informację o zmianie ogłoszenia.

Zmiana ogłoszenia 1. [...].pdf

2024-01-19 14:06 Katarzyna Ibiańska Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2024-01-03 12:33 Katarzyna Ibiańska W załączeniu kopia wniesionego w postępowaniu odwołania oraz wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.

Informacja o wniesie [...].pdf

Odwołanie_EMITEL.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3887