Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-011/D/RZ/2023 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o.

Przemysław Mikołajczyk
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 03-11-2023 10:57:00
Placing offers : 17-11-2023 10:00:00
Offers opening : 17-11-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 2023-OJS212-672075-pl.pdf pdf 805.74 2023-11-03 10:57:00 Proceeding
SWZ.7z 7z 307.82 2023-11-03 10:57:00 Proceeding
Wyjasnienia tresci SWZ 09.11.2023.pdf pdf 632.34 2023-11-09 08:01:16 Public message
Sprostowanie ogloszenia 2023-OJS217-684972-pl.pdf pdf 819.26 2023-11-10 13:05:30 Public message
Zmiana tresci SWZ 09.11.2023.7z 7z 670.29 2023-11-10 13:13:07 Public message
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 627.74 2023-11-17 14:52:35 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania w Czesci 1 i 2.pdf pdf 631 2023-11-20 13:42:13 Public message
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS226-711168-pl.pdf pdf 495.86 2023-11-23 12:41:57 Public message

Announcements

2023-11-23 12:41 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej zawierające informacje o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2.

Ogloszenie o udziele [...].pdf

2023-11-20 13:42 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu Postępowania w Części 1 i Części 2.

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-11-17 14:52 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia informuje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.

Informacja o złozony [...].pdf

2023-11-17 10:05 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 10.495.406,00 PLN brutto, w tym na sfinansowanie:
• Części 1 zamówienia kwotę w wysokości: 10.451.101,00 PLN brutto,
• Części 2 zamówienia kwotę w wysokości: 44.305,00 PLN brutto.
2023-11-10 13:13 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ.

Zmiana tresci SWZ 09 [...].7z

2023-11-10 13:05 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej.

Sprostowanie oglosze [...].pdf

2023-11-09 08:01 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 376