Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-016/D/RZ/2023 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółka z o.o.

Przemysław Mikołajczyk
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 27-11-2023 14:14:00
Placing offers : 11-12-2023 10:00:00
Offers opening : 11-12-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu 2023-OJS228-718560-pl.pdf pdf 588.18 2023-11-27 14:14:00 Proceeding
SWZ.7z 7z 323.87 2023-11-27 14:14:00 Proceeding
Wyjasnienia tresci SWZ 05.12.2023.pdf pdf 634.41 2023-12-05 14:39:00 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 233.47 2023-12-11 10:05:51 Public message
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 233.31 2023-12-11 13:41:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 563.43 2023-12-15 14:55:24 Public message
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia 2024-OJS010-026211-pl.pdf pdf 462.5 2024-01-15 09:16:13 Public message

Announcements

2024-01-15 09:16 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie o udziele [...].pdf

2023-12-15 14:55 Przemysław Mikołajczyk Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia informacje o
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-11 13:41 Przemysław Mikołajczyk W załączeniu Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złozony [...].pdf

2023-12-11 10:05 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-12-05 14:39 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529