Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-001/Rb/RZ/2024 "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy"

Przemysław Mikołajczyk
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 20-02-2024 10:25:00
Placing offers : 16-07-2024 10:00:00
Offers opening : 16-07-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024-OJS036-00104793-pl.pdf pdf 103.69 2024-02-20 10:25:00 Proceeding
SWZ.7z 7z 426.31 2024-02-20 10:25:00 Proceeding
OPZ_Zal. 9 do SWZ.7z 7z 123241.22 2024-02-20 10:25:00 Proceeding
Wyjasnienia tresci SWZ 06.03.2024.pdf pdf 265.46 2024-03-06 15:27:12 Public message
2024-OJS054-00159532-pl.pdf pdf 104.06 2024-03-15 13:04:03 Public message
Wyjasnienia i zmiany SWZ 14.03.2024.7z 7z 290.01 2024-03-15 13:08:52 Public message
2024-OJS060-00176436-pl.pdf pdf 104.01 2024-03-25 07:01:53 Public message
Zmiany tresci SWZ 21.03.2024.pdf pdf 259.41 2024-03-25 07:04:17 Public message
2024-OJS098-00297965-pl.pdf pdf 106.69 2024-05-22 10:00:15 Public message
Wyjasnienia i zmiany SWZ 21.05.2024.7z 7z 9567.44 2024-05-22 10:03:37 Public message

Announcements

2024-05-22 10:03 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Wyjasnienia i zmiany [...].7z

2024-05-22 10:00 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

2024-OJS098-00297965 [...].pdf

2024-03-25 07:04 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia zmiany treści SWZ.

Zmiany tresci SWZ 21 [...].pdf

2024-03-25 07:01 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

2024-OJS060-00176436 [...].pdf

2024-03-15 13:08 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Wyjasnienia i zmiany [...].7z

2024-03-15 13:04 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia sprostowanie ogłoszenia opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej.

2024-OJS054-00159532 [...].pdf

2024-03-06 15:27 Przemysław Mikołajczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjasnienia tresci S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2340