Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
563304 Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany na terenie miasta Lipiany Katarzyna Romanowska 2022-01-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
554486 BUD-I.271.33.2021 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Zamówienia Publiczne 2021-12-28 15:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
551614 BUD-I.271.29.2021 Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Lipiany w okresie od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych Katarzyna Romanowska 2021-12-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
502547 BUD-I.7011.8.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem dla zadania " Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Lipianach" Wanda Kowalska 2021-09-10 11:01:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
500705 Ochrona Środowiska - 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na budowę mostu o długości 35 m na jeziorze Wądół w Lipianach Ewa Andrzejewska 2021-09-02 07:54:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
495460 BUD-I.271.24.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna Zamówienia Publiczne 2021-08-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492196 BUD-I.271.18.2021 Remont drogi gminnej nr 640023Z w miejscowości Wołczyn. Zamówienia Publiczne 2021-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487484 BUD-I.271.16.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna Zamówienia Publiczne 2021-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485771 BUD-I.271.13.2021 Remont drogi gminnej nr 640023Z w miejscowości Wołczyn. Zamówienia Publiczne 2021-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487979 BUD-I.271.17.2021 Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany na terenie miasta Lipiany Ewa Andrzejewska 2021-07-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
482707 BUD-I.7011.13.2019 Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne - świetlica wiejska dz.nr 71/3 obręb Skrzynka, gm. Lipiany - ETAP I Wanda Kowalska 2021-07-23 13:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
470119 BUD-I7011.16.2020 Rozbiórka budynku byłego magazynu, usytuowanego na działce nr ewid. 7/1 w obrębie ewid. Połyczyno, gm. Lipiany Ewa Andrzejewska 2021-06-24 12:48:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
473223 BUD-I.7011.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ewa Andrzejewska 2021-07-08 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to