Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692967 BUD-I.271.21.2.2022 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Gen. J. Bema w Lipianach Wanda Kowalska 2022-11-24 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
684292 BUD-Z.271.15.2022 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne - (postępowanie powtórzone) Katarzyna Romanowska 2022-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
680807 BUD-Z.271.13.2022 Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice (postępowanie powtórzone) Katarzyna Romanowska 2022-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
682850 BUD-I.271.12.2022 Wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu Wanda Kowalska 2022-11-08 14:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
673356 BUD-Z.271.12.2022 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne - (postępowanie powtórzone) Katarzyna Romanowska 2022-10-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
670298 BUD-Z.271.11.2022 Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice Katarzyna Romanowska 2022-10-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665558 BUD-I.271.19.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Lipianach wraz z przebudową instalacji wentylacyjnej" Wanda Kowalska 2022-09-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
655297 BUD-I.271.18.2022 „Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej” Zamówienia Publiczne 2022-09-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
655956 BUD-Z.271.8.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (Postępowanie powtórzone dot. części I zamówienia) Katarzyna Romanowska 2022-09-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
645580 BUD-Z.271.7.2022 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne Katarzyna Romanowska 2022-08-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
470119 BUD-I7011.16.2020 Rozbiórka budynku byłego magazynu, usytuowanego na działce nr ewid. 7/1 w obrębie ewid. Połyczyno, gm. Lipiany Ewa Andrzejewska 2021-06-24 12:48:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
646967 BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgody na wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu wokół." Wanda Kowalska 2022-08-09 08:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640811 BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski" Wanda Kowalska 2022-08-01 09:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
636708 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru na działce nr ewid. 98, obręb 2 miasta Lipiany. Wanda Kowalska 2022-07-18 08:32:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
625083 BUD-I-271.13.2022 "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" Wanda Kowalska 2022-06-22 09:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619385 BUD-I.271.11.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości około 15 metrów, na Półwyspie Storczyków, dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany". Wanda Kowalska 2022-06-22 08:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
618657 BUD-I271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-06-02 11:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614422 BUD-I.7313.19.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Wanda Kowalska 2022-06-02 09:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
598947 BUD-I.271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-04-25 14:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585888 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK Wanda Kowalska 2022-04-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
473223 BUD-I.7011.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ewa Andrzejewska 2021-07-08 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to