Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
629403 BUD-I.271.15.2022 "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne - świetlicę wiejską, usytuowanego na działce nr ewid. 71/3 w obrębie ewid. Skrzynka, gm. Lipiany" Wanda Kowalska 2022-06-27 23:59:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
617621 BUD-I.271.9.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w podziale na części tj.: CZĘŚĆ I – komputery, CZĘŚĆ II – dysk sieciowy i serwer, CZĘŚĆ III – przebudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej Katarzyna Romanowska 2022-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
627221 BUD-I.271.14.2022 Modernizacja stacji uzdadniania wody - konsultacje rynkowe Katarzyna Romanowska 2022-06-20 00:00:00 Zapytanie o informację Construction work Go to
620544 BUD-Z.271.4.2022 Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Katarzyna Romanowska 2022-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608027 BUD-Z.271.3.2022 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (postępowanie powtórzone) Katarzyna Romanowska 2022-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600537 BUD-Z.271.1.2022 Modernizacja stacji uzdatniania wody Katarzyna Romanowska 2022-05-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576068 BUD-I.271.2.2022 Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego Katarzyna Romanowska 2022-03-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
571809 BUD-I.271.3.2022 Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany na terenie miasta Lipiany Katarzyna Romanowska 2022-02-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
563304 Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany na terenie miasta Lipiany Katarzyna Romanowska 2022-01-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
554486 BUD-I.271.33.2021 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Zamówienia Publiczne 2021-12-28 15:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
470119 BUD-I7011.16.2020 Rozbiórka budynku byłego magazynu, usytuowanego na działce nr ewid. 7/1 w obrębie ewid. Połyczyno, gm. Lipiany Ewa Andrzejewska 2021-06-24 12:48:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
625083 BUD-I-271.13.2022 "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" Wanda Kowalska 2022-06-22 09:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619385 BUD-I.271.11.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości około 15 metrów, na Półwyspie Storczyków, dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany". Wanda Kowalska 2022-06-22 08:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
618657 BUD-I271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-06-02 11:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614422 BUD-I.7313.19.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Wanda Kowalska 2022-06-02 09:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
598947 BUD-I.271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-04-25 14:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585888 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK Wanda Kowalska 2022-04-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
473223 BUD-I.7011.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ewa Andrzejewska 2021-07-08 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to