Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
913239 BUD-I.271.10.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 41 w Lipianach" Zamówienia Publiczne 2024-04-24 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
904805 BUD-I.271.11.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:" Wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lipianach ul. Lipowa" Zamówienia Publiczne 2024-03-28 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
904764 BUD-I.271.10.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Modernizacji budynku Armii Krajowej 41 w Lipianach" Zamówienia Publiczne 2024-03-27 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
904242 BUD-Z.271.7.2024 Wstępne konsultacje rynkowe pn. Zaprojektowanie i budowa zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne" Gmina Lipiany 2024-03-26 15:00:00 Wstępne konsultacje rynkowe Construction work Go to
895751 BUD - I271.8.2024 Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa infrastruktury turystycznej na terenie miasta Lipiany" Zamówienia Publiczne 2024-03-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
895987 BUD-I.271.9.2024 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Aleja Legend - Półwysep Leszczynowy Wanda Kowalska 2024-03-11 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
891524 BUD-Z.271.5.2024 Zaprojektowanie i budowa zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne" Gmina Lipiany 2024-03-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
890659 BUD-Z.271.4.2024 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych Gmina Lipiany 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879165 BUD-Z.271.1.2024 Zaprojektowanie i budowa zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z przebudową ujęcia wody na terenie hydroforni w miejscowości Krasne" Gmina Lipiany 2024-02-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881786 BUD-Z.271.2.2024 Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta Lipiany Gmina Lipiany 2024-02-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
827879 BUD-Z.271.22.2023 Przebudowa drogi gminnej w Lipianach prowadzącej do Półwyspu Laskowego i Leszczynowego, odcinek A-B - ETAP I (postępowanie powtórzone) Gmina Lipiany 2023-10-20 10:35:44 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819625 BUD-Z.271.19.2023 Przebudowa drogi gminnej w Lipianach prowadzącej do Półwyspu Laskowego i Leszczynowego, odcinek A-B - ETAP I Gmina Lipiany 2023-10-05 10:02:32 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
470119 BUD-I7011.16.2020 Rozbiórka budynku byłego magazynu, usytuowanego na działce nr ewid. 7/1 w obrębie ewid. Połyczyno, gm. Lipiany Ewa Andrzejewska 2021-06-24 12:48:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
646967 BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgody na wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu wokół." Wanda Kowalska 2022-08-09 08:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640811 BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski" Wanda Kowalska 2022-08-01 09:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
636708 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru na działce nr ewid. 98, obręb 2 miasta Lipiany. Wanda Kowalska 2022-07-18 08:32:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
625083 BUD-I-271.13.2022 "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" Wanda Kowalska 2022-06-22 09:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619385 BUD-I.271.11.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości około 15 metrów, na Półwyspie Storczyków, dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany". Wanda Kowalska 2022-06-22 08:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
618657 BUD-I271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-06-02 11:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614422 BUD-I.7313.19.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Wanda Kowalska 2022-06-02 09:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
598947 BUD-I.271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-04-25 14:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585888 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK Wanda Kowalska 2022-04-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
473223 BUD-I.7011.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ewa Andrzejewska 2021-07-08 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to