Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819625 BUD-Z.271.19.2023 Przebudowa drogi gminnej w Lipianach prowadzącej do Półwyspu Laskowego i Leszczynowego, odcinek A-B - ETAP I Gmina Lipiany 2023-10-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816366 BUD-Z.271.18.2023 Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” Gmina Lipiany 2023-09-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
812184 BUD-Z.271.16.2023 Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa wieży widokowej” Gmina Lipiany 2023-09-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
805789 BUD-I.271.21.2023 Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I - (postępowanie powtórzone) Gmina Lipiany 2023-08-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805362 BUD-I.271.20.2023 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - handlowego na cele administracyjno-kulturalne - świetlicę wiejską, usytuowanego na działce nr ewid. 71/3 w obrębie ewid. Skrzynka. gmina Lipiany (postępowanie powtórzone). Wanda Kowalska 2023-08-18 14:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
803505 BUD-I.271.19.2023 Utwardzenie terenu w ramach zagospodarowania terenu na Skwerze ks. Karhanka Wanda Kowalska 2023-08-14 14:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
795224 BUD-Z.271.17.2023 Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I - (postępowanie powtórzone) Gmina Lipiany 2023-08-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
791308 BUD-I.271.18.2023 Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu alarmowego wraz z monitoringiem i interwencją załóg patrolowych Wanda Kowalska 2023-07-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
792115 BUD-Z.271.14.2023 Dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Lipiany w okresie od 1.09.2023r. do 30.06.2024r. realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych Gmina Lipiany 2023-07-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
791042 BUD-I.271.17.2023 Instalacja, konfiguracja oraz dostawa sygnału internetowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne Wanda Kowalska 2023-07-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
788182 BUD-Z.271.15.2023 Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I (postępowanie powtórzone) Gmina Lipiany 2023-07-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
470119 BUD-I7011.16.2020 Rozbiórka budynku byłego magazynu, usytuowanego na działce nr ewid. 7/1 w obrębie ewid. Połyczyno, gm. Lipiany Ewa Andrzejewska 2021-06-24 12:48:13 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
646967 BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgody na wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu wokół." Wanda Kowalska 2022-08-09 08:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640811 BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski" Wanda Kowalska 2022-08-01 09:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
636708 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru na działce nr ewid. 98, obręb 2 miasta Lipiany. Wanda Kowalska 2022-07-18 08:32:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
625083 BUD-I-271.13.2022 "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" Wanda Kowalska 2022-06-22 09:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619385 BUD-I.271.11.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości około 15 metrów, na Półwyspie Storczyków, dz. nr 1/5, obręb 2 miasta Lipiany". Wanda Kowalska 2022-06-22 08:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
618657 BUD-I271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-06-02 11:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
614422 BUD-I.7313.19.2021 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Wanda Kowalska 2022-06-02 09:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
598947 BUD-I.271.10.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa pomostu na jeziorze Wądół, łączącego Półwysep Leszczynowy (działka o nr ewid. 318, obręb 1 miasta Lipiany) z Wyspą Srebrną". Wanda Kowalska 2022-04-25 14:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
585888 BUD.I-271.7.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja amfiteatru przy MGOK Wanda Kowalska 2022-04-11 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
473223 BUD-I.7011.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Ewa Andrzejewska 2021-07-08 10:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to