Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.7011.9.2021 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333

Ewa Andrzejewska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 25-06-2021 10:27:00
Placing offers : 05-07-2021 12:00:00
Offers opening : 05-07-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostana podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 790 205 641

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dane techniczne Jedlice.pdf pdf 87.69 2021-06-25 10:27:00 Proceeding
mapka poglądowa.pdf pdf 62.8 2021-06-25 10:27:00 Proceeding
opis projektu budowlango.pdf pdf 116.86 2021-06-25 10:27:00 Proceeding
dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 1029.27 2021-06-25 10:27:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego dla "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół", zgodnie z art.20 Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1) wykonanie inwentaryzacji do 7 dni od podpisania umowy, 2) wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów i przedstawienie Zamawiającemu do zaakceptowania do 21 dni od daty podpisania umowy, 3) wykonanie projektu budowlanego i projektu technicznego wielobranżowego z uzgodnieniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kosztorysów, przedmiarów oraz STWiOR do 70 dni od akceptacji koncepcji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe wymagania - Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentu poświadczającego kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Attachment required (0)
6 Pozostałe oczekiwania - Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu liczby osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego oraz wykazu usług( co najmniej 2) z zakresu budowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 432