Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-Z.271.19.2023 Przebudowa drogi gminnej w Lipianach prowadzącej do Półwyspu Laskowego i Leszczynowego, odcinek A-B - ETAP I

Gmina Lipiany
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 20-09-2023 11:09:00
Placing offers : 05-10-2023 09:00:00
Offers opening : 05-10-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.02 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7475.93 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
zał 1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.7z 7z 11079.55 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
zał. 1.1. DOKUMENTY FORMALNE.7z 7z 1589.47 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
zał. 1.3. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.7z 7z 1340.91 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
zał. 1.4. SZCZEGÓŁOWE SPEC.TECHN.7z 7z 1164.85 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
zał. 1.5. PRZEDMIAR ROBÓT.7z 7z 72.35 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 142.02 2023-09-20 11:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.6 2023-10-05 09:11:31 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 46.73 2023-10-05 09:21:42 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 46.73 2023-10-05 10:02:01 Public message

Announcements

2023-10-05 10:02 Gmina Lipiany Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-05 09:21 Gmina Lipiany Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-10-05 09:11 Gmina Lipiany Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-05 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 853.300,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 351