Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.271.12.2022 "Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgody na wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z zagospodarowaniem terenu wokół."

Wanda Kowalska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 02-08-2022 10:28:00
Placing offers : 08-08-2022 14:00:00
Offers opening : 08-08-2022 14:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez:

- poniższy formularz elektroniczny;

- bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany;

- drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany;

drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail inwestycje3@lipiany.pl


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, iż postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się negocjacjami przeprowadzonymi z co najmniej jednym z wykonawców.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod na adres e-mail: inwestycje3@lipiany.pl 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe szalet zmiana sposobu użytkowania.pdf pdf 432.5 2022-08-02 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zmiana sposobu użytkowania.pdf pdf 168.74 2022-08-02 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx docx 16.47 2022-08-02 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz osób.docx docx 15.8 2022-08-02 10:28:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 "Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zgody na wykonanie prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz z - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 309