Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772718 RI.271.11.2023.MP Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Łebie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Marta Pasieka 2023-06-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
776094 RI.271.14.2023.IM Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie Iwona Mielewczyk 2023-06-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
776073 RI.271.12.2023.MP Budowa monitoringu miejskiego - etap IV Marta Pasieka 2023-06-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
769071 RI.271.10.2023.IM Przebudowa dojścia i zejścia na plażę nr 2 przy Zamku Neptun w Łebie Iwona Mielewczyk 2023-06-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769523 OR.271.1.2023.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Radosław Czyżewski 2023-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
758635 RI.271.9.2023.IM Budowa przedłużenia ul. Piotra Wysockiego w Łebie na wschód od Alei Św. Jakuba Iwona Mielewczyk 2023-05-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
755968 RI.271.8.2023.IM Przebudowa ul. Okrzei w Łebie Iwona Mielewczyk 2023-05-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
754823 RI.271.7.2023.MJ Przebudowa ulicy Sportowej w Łebie Małgorzata Janczak 2023-05-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751590 RI.271.6.2023.MJ Rozbudowa ul. Olszewskiego w Łebie Małgorzata Janczak 2023-04-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
750645 RI.271.5.2023.MJ Przebudowa ulicy 1 Maja w Łebie Małgorzata Janczak 2023-04-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
730164 2023/BZP 00101645/01 Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2023 Magdalena Stępień 2023-03-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
724359 GK.271.1.2023.WS Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Łeby w latach 2023-2024 Wojciech Siwczyński 2023-02-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
716393 Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Łeby w latach 2023-2024 Wojciech Siwczyński 2023-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
588546 2022/BZP 00080290/01 ............ Magdalena Stępień 2022-03-21 08:13:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665893 GK.271.39.2022.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w 2023 r. Weronika Olech 2022-11-14 08:08:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
655144 GK.271.36.2022.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w okresie od 10.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Weronika Olech 2022-10-10 08:02:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
642052 GK.271.30.2022.WO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba Weronika Olech 2022-10-03 08:09:00 Przetarg nieograniczony Service Go to