Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
905593 RI.271.13.2024.MJ Przebudowa i rozbudowa ulicy Teligi w Łebie Małgorzata Janczak 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
915994 GK.271.15.2024.MSt. ORGANIZACJA I OBSŁUGA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁEBA W LATACH 2024-2025 Magdalena Stępień 2024-04-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
909438 2024/BZP 00271917/01 Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2024 Magdalena Stępień 2024-04-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
895106 RI.271.9.2024.IM Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104018G ul. Kościelnej w Łebie Iwona Mielewczyk 2024-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879706 RI.271.20.2023.MP MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW Marta Pasieka 2024-02-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
878616 RI.271.4.2024.IM Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104018G ul. Kościelnej w Łebie Iwona Mielewczyk 2024-02-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
875348 RI.271.2.2024.IM Budowa sieci wodociągowej wzdłuż Alei Św. Jakuba w Łebie Iwona Mielewczyk 2024-02-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
883846 GK.271.1.2024.WS Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Łeby w latach 2024-2025 Wojciech Siwczyński 2024-02-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
874888 GK.271.1.2024.WS Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Łeby w latach 2024-2025 Wojciech Siwczyński 2024-01-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
871639 RI.271.1.2024.MJ Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16 Małgorzata Janczak 2024-01-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
851185 RI.271.29.2023.IM Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów znajdującej się w ciągu drogi gminnej nr 104039G ul. Sienkiewicza w Łebie Iwona Mielewczyk 2023-12-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
851617 RI.271.30.2023.MJ Remont odcinka drogi gminnej nr 104052 G ul. Zielonej w Łebie Małgorzata Janczak 2023-12-07 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
588546 2022/BZP 00080290/01 ............ Magdalena Stępień 2022-03-21 08:13:50 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
832650 GK.271.22.2023.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w 2024 r. Weronika Olech 2023-12-12 10:22:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
836763 GK.271.23.2023.WO Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zagospodarowania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji z terenu Gminy Miejskiej Łeba Weronika Olech 2023-11-06 12:46:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
810026 GK.271.17.2023.WO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba. Weronika Olech 2023-10-18 09:21:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
769523 OR.271.1.2023.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Radosław Czyżewski 2023-08-08 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
682799 OR.271.27.2022.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - postępowanie uzupełniające Radosław Czyżewski 2022-11-07 16:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
665893 GK.271.39.2022.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w 2023 r. Weronika Olech 2022-11-14 08:08:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
655144 GK.271.36.2022.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w okresie od 10.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Weronika Olech 2022-10-10 08:02:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
642052 GK.271.30.2022.WO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba Weronika Olech 2022-10-03 08:09:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
620904 OR.271.27.2022.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Radosław Czyżewski 2022-07-06 16:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608285 OR.271.26.2022.RC Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Radosław Czyżewski 2022-05-17 16:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to