Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.13.2024.MJ Przebudowa i rozbudowa ulicy Teligi w Łebie

Małgorzata Janczak
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 22-03-2024 10:06:00
Placing offers : 24-05-2024 10:00:00
Offers opening : 24-05-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 2.500.000,00zł brutto

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.62 2024-03-22 10:06:00 Proceeding
SWZ.docx docx 104.73 2024-03-22 10:06:00 Proceeding
Załacznik nr 7 - umowa.pdf pdf 343.77 2024-03-22 10:06:00 Proceeding
Załącznik 10 do SWZ.docx docx 18.59 2024-03-22 10:06:00 Proceeding
Załącznik 11 do SWZ.docx docx 18.63 2024-03-22 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8.zip zip 233819.91 2024-03-22 10:06:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ I.pdf pdf 202.44 2024-04-22 08:58:06 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.37 2024-04-22 08:58:12 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zmiany SWZ I.zip zip 31510.26 2024-04-22 08:58:18 Proceeding
wyjaśnienia I.pdf pdf 150.39 2024-04-23 10:11:00 Public message
Zmiana treści SWZ II.pdf pdf 154.35 2024-05-09 13:49:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 35.96 2024-05-09 13:49:03 Public message
Załacznik nr 1 do zmiany treści SWZ II.pdf pdf 344.77 2024-05-09 13:49:03 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 75.77 2024-05-24 11:00:00 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 93.42 2024-05-24 11:05:54 Public message

Announcements

2024-05-24 11:05 Małgorzata Janczak Przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-05-24 11:00 Małgorzata Janczak Przekazuję zestawienie złożonych ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-05-09 13:49 Małgorzata Janczak Przekazuje zmianę treści SWZ II

Zmiana treści SWZ II [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załacznik nr 1 do zm [...].pdf

2024-04-23 10:11 Małgorzata Janczak Przekazuję Wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1576