Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.271.39.2022.WO Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba w 2023 r.

Weronika Olech
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 21-09-2022 12:21:00
Placing offers : 24-10-2022 09:00:00
Offers opening : 24-10-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.odt odt 144 2022-09-21 12:21:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 1647.44 2022-09-21 12:21:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 181.5 2022-09-21 12:21:00 Proceeding
2022-OJS182-515522-pl.pdf pdf 105.18 2022-09-21 12:21:00 Proceeding
2022-OJS185-524857-pl-ts(sprostowanie).pdf pdf 84.84 2022-09-26 14:12:59 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 49.29 2022-10-10 08:44:15 Public message
2022-OJS194-550435-pl.pdf pdf 64.57 2022-10-10 08:44:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.25 2022-10-24 10:15:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 103.38 2022-10-24 12:27:49 Public message
2022-OJS223-637277 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-pl.pdf pdf 98.14 2022-11-18 09:20:27 Public message

Announcements

2022-11-18 09:20 Weronika Olech Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS223-637277 O [...].pdf

2022-10-24 12:27 Weronika Olech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-24 10:15 Weronika Olech Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-24 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę 1782000,00 zł gross (cena jednostkowa usługi brutto: 594,00 zł/Mg).
2022-10-10 08:44 Weronika Olech Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie).

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-OJS194-550435-p [...].pdf

2022-09-26 14:12 Weronika Olech Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (sprostowanie).

2022-OJS185-524857-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 732