Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GK.271.17.2023.WO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba.

Weronika Olech
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 30-08-2023 14:28:00
Placing offers : 06-10-2023 09:00:00
Offers opening : 06-10-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.odt odt 46.31 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.odt odt 51.31 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz Oferty-1.odt odt 27.89 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz Oferty-2.odt odt 27.26 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3, 3a i 3 b Oświadczenia.odt odt 38.01 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wzór umowy 1.odt odt 48.78 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wzór umowy 2.odt odt 45.96 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 181.5 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
2023-OJS166-522682-pl-ts.pdf pdf 138.14 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 952.14 2023-08-30 14:28:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 81.87 2023-09-14 13:45:44 Public message
Załącznik nr 4 Wzór umowy 1 — zmodyfikowany dn. 18.09.2023 .odt odt 47.27 2023-09-18 14:26:05 Public message
Załącznik nr 4 Wzór umowy 2 — zmodyfikowany dn. 18.09.2023.odt odt 44.24 2023-09-18 14:26:05 Public message
odpowiedzi na zapytania II.pdf pdf 43.41 2023-09-26 13:51:09 Public message
2023-OJS186-582386-pl. sprostowanie.pdf pdf 66.57 2023-09-27 09:11:33 Public message
zmiana tresci SWZ_sprostowanie.pdf pdf 51.26 2023-09-27 09:11:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.87 2023-10-06 12:19:44 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 126.14 2023-10-06 12:59:52 Public message
pismo do Wykonawców.pdf pdf 153.97 2023-10-06 13:06:38 Public message
2023-OJS204-642763-pl.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 117.38 2023-10-23 09:00:10 Public message

Announcements

2023-10-23 09:00 Weronika Olech Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2023-OJS204-642763-p [...].pdf

2023-10-06 13:06 Weronika Olech Zamawiający wzywa Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w terminie do 17.10.2023 r. aktualnych na dzień złożenia - podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z załącznikiem.

pismo do Wykonawców. [...].pdf

2023-10-06 12:59 Weronika Olech Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-06 12:19 Weronika Olech Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-06 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający planuje przeznaczyć kwotę: 1414580,44 zł brutto.
2023-09-27 09:11 Weronika Olech Zmiana treści SWZ.

2023-OJS186-582386-p [...].pdf

zmiana tresci SWZ_sp [...].pdf

2023-09-26 13:51 Weronika Olech Burmistrz Miasta Łeby informuje, że do prowadzonego postępowania przetargowego na usługę pod nazwą: zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba – oznaczenie postępowania: GK.271.17.2023.WO, wpłynęło zapytanie od Wykonawców. W załączniku znajduje się odpowiedź na zadane pytanie.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2023-09-18 14:26 Weronika Olech Zmienia się treść załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy) wg załącznika (zmiana zaznaczona kolorem niebieskim - § 10)

Załącznik nr 4 Wzór [...].odt

Załącznik nr 4 Wzór [...].odt

2023-09-14 13:45 Weronika Olech
Burmistrz Miasta Łeby informuje, że do prowadzonego postępowania przetargowego na usługę pod nazwą: zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Łeba – oznaczenie postępowania: GK.271.17.2023.WO, wpłynęły zapytania od Wykonawców. W załączniku znajdują się odpowiedzi na zadane pytania.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 714